Header Quienes Somos

Ingeniería Social

Som una empresa d’economia cooperativa especialitzada en la formació, diagnòstic, definició, implementació i verificació de sistemes de gestió en Responsabilitat Social Corporativa

Ingeniería Social, empresa d’economia cooperativa, compta amb el suport de:

 • Ingeniería Social: Generalitat de Catalunya
 • Ingeniería Social: Govern de Espanya
 • Ingeniería Social: Unió Europea, fons social europeu

En el marc del programa “Inversió en Creixement i Ocupació” (2014-2020)

CONVENCIMENTS


 • Les companyies assolim un creixement sostenible quan integrem dins els valors corporatius la gestió i processos de responsabilitat social.
 • La gestió responsable, aplicable a les empreses és, i cal que sigui, extensiva a les organitzacions i a les administracions.
 • Cal reimaginar les nostres organitzacions i processos per adaptar-nos als nous reptes.
 • La innovació ens permetrà adaptar-nos als nous entorns i valors.
 • Es possible mesurar i gestionar la creació de valor dels nostres compromisos i estratègies.

MISSIÓ


 • Assessorem a les empreses i organitzacions a desenvolupar negocis i organitzacions estables, sostenibles i competitives que aportin valor a la societat.

VALORS


 • Innovem aportant flexibilitat
 • Professionalitat
 • Compromís i sentit comú