Header Quienes Somos

Ingeniería Social

Som una empresa d’economia cooperativa especialitzada en la formació, diagnòstic, definició, implementació i verificació de sistemes de gestió en Responsabilitat Social Corporativa

Ingeniería Social, empresa d’economia cooperativa, compta amb el suport de:

 • Ingeniería Social: Generalitat de Catalunya
 • Ingeniería Social: Govern de Espanya
 • Ingeniería Social: Unió Europea, fons social europeu

En el marc del programa “Inversió en Creixement i Ocupació” (2014-2020)

CONVENCIMENTS


 • Les companyies assolim un creixement sostenible quan integrem dins els valors corporatius la gestió i processos de responsabilitat social.
 • La gestió responsable, aplicable a les empreses és, i cal que sigui, extensiva a les organitzacions i a les administracions.
 • Cal reimaginar les nostres organitzacions i processos per adaptar-nos als nous reptes.
 • La innovació ens permetrà adaptar-nos als nous entorns i valors.
 • Es possible mesurar i gestionar la creació de valor dels nostres compromisos i estratègies.

MISSIÓ


 • Assessorar als nostres clients a desenvolupar organitzacions i negocis més eficients, integrats competitius, transparents, sostenibles i responsables, que aportin més valor a l’organització, als seus treballadors i als seus clients o beneficiaris, així com al conjunt de la societat i al medi ambient.

VALORS


 • Qualitat i rigor
 • Flexibilitat i adaptació al client
 • Innovació i creació de valor
 • Compromís social i ambiental