Qui som

L'empresa

Amb més de 15 anys d’experiència, Ingeniería Social som una empresa d’economia social especialitzada a formar, dissenyar, implementar, comunicar i verificar sistemes de gestió ètics, plans.

Missió

Assessorar a la nostra clientela a desenvolupar organitzacions i serveis més eficients, integrats, competitius, transparents, sostenibles i responsables, que aporten més valor a l’organització, a la seva plantilla i clientela o persones beneficiàries, així com al conjunt de la societat i al medi ambient.

Valors

calidad y vigor - Ingeniería Social

Qualitat i rigor

Flexibilidad y adaptación al cliente

Flexibilitat i adaptació al client

Innovación - Ingeniería Social

Innovació i creació de valor

Compromiso social ambiental

Compromís social i ambiental

L'equip

Elena López - Ingeniería Social

Elena López

sòcia directora

Auditora, consultora i formadora experta en Responsabilitat Social Empresarial.

Maria Cera

Maria Cera

responsable de projectes

Consultora especialitzada en Responsabilitat Social Corporativa.

José María Taboada

compliance corporate

Expert amb anys d’experiència en posicions directives de gestió en la indústria farmacèutica.

Jose Maria Taboada - Ingeniería Social

Arnau Domènech

consultor

Consultor en Sostenibilitat i RSC.

Arnau
paz-arias

Paz Arias

consultora

Consultora especialitzada en Responsabilitat Social Corporativa.

Dani

Daniel Giménez

consultor

Consultor en Sostenibilitat i RSC.

Stella Mally

consultora en Igualtat i Diversitat

Consultora especialitzada en temes d’igualtat de gènere.

stella-mally

Salvador Martínez

consultor en igualtat

Consultor especialitzad en temes d’igualtat de gènere.

salvatore-martinez
marta-miquel

Marta Miquel

consultora en Igualtat

Consultora especialitzada en temes d’igualtat de gènere.

Gabriel López

Gabi López

comunicació

Tècnic en comunicació especialitzat en noves tecnologies i xarxes socials.

Petiula Takahashi

dissenyadora gràfica

Llicenciada en Disseny Gràfic amb postgrau en Interaction Design (DCI).

Petiula Takahashi - Ingeniería Social

Anna Descarrega

comunicació

Comunicació corporativa integral

Els nostres serveis

Consultoria estratègica i assessoria

Acompanyem a organitzacions en la diagnosi de la seva situació actual i definint estratègies i plans per aconseguir els resultats desitjats.

Gestió de projectes de sostenibilitat i igualtat i acompanyament

Realitzem serveis d’oficina tècnica, ajudant a empreses i administracions en el seu dia a dia, implementant plans, executant accions i resolent dubtes i problemes puntuals.

Auditoria interna i verificació

Ajudem a avançar en el compliment de normes i a aconseguir els certificats corresponents, assessorant sobre la millor manera de seguir els procediments i requeriments establerts i assegurant que es dóna compliment.

Formació

Dissenyem i duem a terme programes de formació especialitzats en tots els àmbits de la RSC, la Sostenibilitat i la Igualtat, també programes a mesura per a plantilles o equip directiu, a la seu de l’organització o online.

Esdeveniments i dinamització de processos participatius

Organitzem congressos, gal·les i trobades sectorials, i també dinamitzem processos participatius o diàlegs amb grups d’interès.

Comunicació / Memòries

Elaborem eines de comunicació com notícies especialitzades, infografies, webs, vídeos corporatius o informes anuals / memòries de sostenibilitat, seguint estàndards homologables com el GRI o els ODS, o creant metodologies pròpies.

Tots els àmbits

RSC Ambito Ambiental - Ingeniería Social

Ambiental

Economia circular, eficiència energètica, gestió ambiental, etc.

RSC Ambito Social - Ingeniería Social

Social

Acció social, accesibilitat, voluntariat, etc.

RSC Ambito Laboral - Ingeniería Social

Laboral

Igualtat i conciliació, diversitat i LGTBI, satisfacció de plantilles, etc.

RSC Ambito Buen Gobierno - Ingeniería Social

Bon Govern

Transparència, reporting, Corporate Compliance, relació amb grups d'interès, etc.

RSC Ambito Económico - Ingeniería Social

Econòmic

Cadena de subministraments, relació amb clients o persones beneficiàries, etc.

Sectors i experiència

Alguns dels sectors en els que tenim més experiència i amb alguns dels nostres clientes destacats:

La nostra RSC

Empresa social

Empresa social

Som una empresa d’economia cooperativa, una societat anònima laboral en la qual persones de la plantilla poden ser socis si així ho desitgen i on quasi la totalitat de contractes són indefinits. A més fomentem la igualtat de gènere, amb una majoria de dones en els llocs de responsabilitat de l’empresa.

Oficina Verde

Oficina Verda

El nostre compromís amb el medi ambient és ferm i per això en les nostres oficines treballem per una utilització responsable dels recursos. Utilitzem bombetes de baix consum, lluminària natural y paper reciclat. A més utilitzem tintes i tòners reciclats i separem i reciclem el plàstic i el paper.
Traslladem els nostres valors als nostres proveïdors, que són seleccionats tenint en compte clàusules ambientals i socials i procurant fomentar la compra responsable, local i inclusiva.

Semana de la Responsabilidad Social

Setmana de la RSC

Som les organitzadores de la Setmana de la Responsabilitat Social, a Catalunya i a Madrid, que s’ha convertit en un dels principals punts de trobada del sector.

Asociación +Responsables

Associació +Responsables

Des de 2010 hem impulsat l’Asociació +Responsables, que agrupa empreses i entitats compromeses amb la RSC i la Sostenibilitat, que l’integren en els seus processos i que treballen per impulsar-la en el teixit econòmic i social.

Etiqueta Responsable

Etiqueta Responsable

Disposem del distintiu Etiqueta Responsable, havent fet públics els nostres compromisos econòmics, socials i ambientals i la nostra gestió socialment responsable i obrint les nostres portes per a qui ens vulgui conèixer, fomentant en tot moment la transparència i el diàleg amb els nostres grups d’interès.

0,7% solidario

0,7% solidari

Destinem el 0,7% dels nostres beneficis a donar suport a accions que fomenten la integració dels col·lectius més vulnerables.

Compromesos amb les causes globals i locals.
Col·laborem amb:
charter-diversidad 2019-2021