La Unió Europea treballa per al desenvolupament sostenible

El Govern espanyol crea el Consell de Desenvolupament Sostenible

El Consell de Desenvolupament Sostenible serà un òrgan de caràcter consultiu i articularà la participació de la societat civil en la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.

El Consell formarà part i complementarà l’estructura de l’Oficina de l’Alt Comissionat per l’Agenda 2030 i aquestes seran algunes de les seves funcions:

  • Assessorar a l’Alta Comissionada, que serà la Presidenta de l’òrgan, en l’elaboració i implementació dels plans i estratègies necessàries pel compliment de l’Agenda 2030.
  • Generar documents d’anàlisi sobre els avenços en l’assoliment dels ODS, entre altres.
  • Contribuir en la divulgació i comunicació de l’Agenda 2030 entre la ciutadania espanyola.
  • Impulsar el diàleg entre tots els agents econòmics, culturals i socials per contribuir en l’assoliment dels ODS.

L’òrgan el formaran 48 persones representants d’empreses, sindicats, universitat, tercer sector, entitats socials, economia social, comunitats autònomes, municipis i alguns experts, i la seva composició serà paritària.

 

La Comissió Europea presenta el document de reflexió: “Cap a una Europa Sostenible 2030”

El document de reflexió: “Cap a una Europa Sostenible 2030”, presenta una sèrie d’escenaris sobre com l’U.E. pot liderar la transició cap a la sostenibilitat i avançar en el compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides d’aquí a 2030.

El document té com a finalitat que la sostenibilitat tingui un paper rellevant en el debat del futur d’Europa, detecta una sèrie d’oportunitats i reptes de futur:

  • De l’economia lineal a l’economia circular.
  • Sostenibilitat del sistema alimentari.
  • Energia, edificis i mobilitat sostenible.
  • Transició socialment justa.

A més, inclou uns “activadors essencials”, és a dir, uns factors essencials que ajudaran a potenciar la transició cap a una Europa sostenible d’aquí al 2030, com ara: educació, formació, finances, fiscalitat, responsabilitat social empresarial, entre altres.

Share