Les tendències en Responsabilitat Social per al 2020

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 de Nacions Unides (ODS) marquen les metes globals que la societat ha d’assolir en 10 anys, per assegurar un futur lliure de pobresa, protegir el planeta i assegurar la prosperitat. Des de la seva publicació, els ODS van estar molt ben acollits pels agents empresarials i actualment marquen tendència en les seves accions i estratègies de Responsabilitat Social Corporativa.

Les principals tendències en RSC que es preveuen per aquest 2020 són:

Emergència Climàtica (ODS 13)

Després del gust agredolç de l’última COP climàtica, una part molt important de la societat espera que les empreses treballin activament per a formar part de la solució, del que és, segons els experts, el repte més perillós al qual s’ha enfrontat mai l’espècie humana. De fet, el 21 de gener el Consell de Ministres de l’Estat Espanyol van declarar l’estat d’emergència climàtica i ambiental en resposta al consens generalitzat de la comunitat científica que reclama accions urgents per a salvaguardar el medi ambient, la salut i la seguretat ciutadana.

Així doncs, cal que les empreses es comprometin a integrar mesures ambicioses per a frenar el canvi climàtic i intentar mantenir l’increment de la temperatura global en 1,5ºC.

En aquest sentit, des d’Ingenieria Social treballem, conjuntament amb l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic per a posar en marxa les noves edicions del Programa Voluntari de Compensacions de la Generalitat de Catalunya que impulsa i dóna suport en el desenvolupament de projectes de reducció d’emissions de gasos amb efecte hivernacle (GEH) de les organitzacions que duen a terme una tasca social a Catalunya.

 

La igualtat de gènere (ODS 5)

Reduir la “bretxa salarial”, trencar el “sostre de vidre” i eradicar la violència vers la dona en totes les seves formes són alguns dels principals reptes que han d’afrontar les empreses per tal d’esdevenir entitats exemplars i col·laborar en l’assoliment d’una societat igualitària.

En l’actualitat, la discriminació vers les dones a l’àmbit laboral no només fa referència a disposar de sous més baixos per les mateixes condicions ni a tenir pitjors condicions, contractes temporals i treballs a mitja jornada, sinó que també inclou la seva càrrega en el treball domèstic no remunerat. Segons dades de l’Eurostat, un 6,7% de dones davant d’un 0,6% dels homes no treballa perquè s’ocupa de la cura dels nens, ancians o les persones dependents. A més a més, un 18,40% al·lega altres obligacions familiars o personals.

Quant a les obligacions de les empreses en relació amb la igualtat de gènere, aquest any, les empreses amb més de 150 treballadors hauran de desenvolupar -obligatòriament- el seu pla d’igualtat. Les empreses de més de 100 ho hauran de preparar l’any vinent i les de més de 50 de cara al 2022.

 

Estils de vida saludables i sostenibles (ODS 3 i ODS 12)

El consum té una gran repercussió en la societat i en el medi ambient. De fet, és un dels principals causants del gran volum de residus que es generen anualment arreu del món. Per aquest motiu és fonamental conscienciar les societats i les empreses sobre la necessitat de desenvolupar polítiques de consum responsable des d’una perspectiva saludable per les persones i el planeta. Aquest fet impacta de manera rellevant en les actituds i estratègies empresarials, que han d’apostar per models de producció circulars més sostenibles ambiental i socialment.

 

Així doncs, aquest 2020 es preveu com l’any de consolidació dels ODS tant en les estratègies d’empreses i corporacions com a les administracions públiques. Els reptes són grans i ambiciosos, però només amb la col·laboració de tots els agents clau es podran trobar les millors polítiques i solucions per a afrontar-los positivament.

 

Share