Programa Voluntari Compensació Tag

Programa Voluntario de Compensaciones: Evaluación preliminar de proyectos

El passat 30 d’abril es van presentar un total de 8 projectes a la fase PIN (Proposta Inicial del Projecte) de la primera convocatòria del Programa Voluntari de Compensació de Gasos d’Efecte Hivernacle de la Oficina Catalana del Canvi Climàtic. La tipologia de projectes que s’han presentat han estat: 4 projectes de reemplaçament de calderes de calefacció i ACS que utilitzen combustibles fòssil per calderes de biomassa 2 projectes de canvi de vehicles convencionals per vehicles elèctrics que funcionen amb energia renovable 2 projectes de millora del comportament energètic d’edificis (mesures d’eficiència energètica de sistemes d’ACS) Els 8 PINs presentats han estat avaluats per la Oficina Catalana del Canvi Climàtic junt amb l’Assistència Tècnica del Programa, Ingeniería Social, en base als criteris establerts per la convocatòria. Els 8 projectes presentats han superat aquesta primera fase preliminar d’avaluació. El següent pas per aquests projectes elegibles és la presentació d’un document de detall del projecte...

Gaby Lopez