Novetats legislatives en l’àmbit de la igualtat de dones i homes pels Ens Locals

Les novetats legislatives en l’àmbit de la igualtat de dones i homes (Llei d’Igualtat Catalana i Estatal , Llei de l’Estatut del Treballador Públic, etc.) i per la mateixa coherència amb el compromís amb la igualtat de gènere han incorporat un nou eix de treball que és l’anàlisi de la constitució i del funcionament intern dels Ajuntaments.

Els ens locals han de ser institucions exemplars i tenen el repte d’assolir una igualtat real i efectiva en les seves polítiques de gestió interna i en la seva cultura institucional, una oportunitat per tal d’elaborar i implementar Plans Interns d’Igualtat, donant compliment a la normativa de la Llei 17/2015 establerta per les administracions publiques catalanes.

Les formes de discriminació envers les dones són presents, fins i tot als ens locals, tot i l’aparent estabilitat de treball i de les condicions laborals i retributives que hi trobem.

Les anàlisis més acurades ens mostren sovint unes discriminacions indirectes que situen les dones en categories més baixes, els homes en els llocs de direcció i presa de decisió, trobem dones que exerceixen la seva professió en departaments de l’administració relacionats amb la cura de les persones i continuen assumint encara la major part dels treballs de cura que sorgeixen de l’organització de la vida quotidiana, fet que repercuteix en la seva carrera professional i aguditza les dificultats d’equilibrar la vida personal i professional.

Per aquest motiu l’elaboració del Pla Intern d‘Igualtat pretén dotar als Ajuntaments d’una eina i d’un recurs per desenvolupar i establir com a prioritàries, accions dirigides a promoure la igualtat de dones i homes en tots els àmbits de l’organització municipal.

Amb aquest fi Ingeniería Social ofereix els seus serveis d’assessorament integral per a la diagnosi i elaboració del Pla Intern d’Igualtat (info@ingenieriasocial.es / 93 412 70 79)

pla_intern_igualtat

pdfdescarregar fullet PDF


Share