Els beneficis de la publicació dels Estats d’informació no financera

La Llei 11/2018 sobre informació financera i diversitat té poc més d’un any de vigència i al voltant d’unes 1.500 empreses ja han presentat al Registre Mercantil, juntament amb l’informe de gestió, els seus Estats d’Informació no Financera (EINF).

La Llei 11/2018, que té per objectiu augmentar la transparència de les empreses per tal de generar seguretat i confiança entre consumidors, inversors i altres stakeholders suposa un procés d’introspecció i obertura i implica un major coneixement intern i extern de tots els grups d’interès.

El procés d’elaboració de l’informe, si es treballa des de la sinceritat i amb una voluntat de millora continua, pot provocar -entre d’altres- els següents beneficis:

  • Reduir els riscos per a l’empresa
  • Fidelitzar clients i augmentar-ne la satisfacció
  • Atraure nous inversors i finançament
  • Millorar la reputació i la percepció de la marca
  • Identificar nous segments de mercat i oportunitats
  • Augmentar els beneficis i el volum de vendes

 

Així doncs, l’elaboració dels Estats d’informació no financera es poden entendre com un procés d’autoconeixement de l’empresa i és una bona ocasió per a detectar possibles riscos i àrees de millora i descobrir noves oportunitats del mercat.

Tanmateix, tal i com està previst en el text de la Llei 11/2018, l’any vinent s’amplia el seu abast i les empreses amb més de 250 treballadors hauran de presentar obligatòriament els seus EINF, sempre i quan durant 2 exercicis consecutius compleixin almenys 2 dels següents requisits:

  • Més de 20M€ partides d’actiu consolidat
  • Més de 40M€ d’import net de la xifra anual del negoci
  • Que el nombre mitjà de persones empleades sigui superior a 250

Aquest fet obligarà a moltes altres empreses hagin de plantejar-se com organitzaran el procés per a publicar els seus EINF: recollir la informació rellevant, organitzar-ne les dades, comunicar-les adequadament, etc. Malgrat, a priori, pot semblar un procés complex i les empreses el poden percebre amb recel, l’equip d’Ingeniería Social, després d’anys d’experiència, pot afirmar que, si s’entén com un procés d’anàlisi i millora contínua, és una oportunitat excel·lent per a desenvolupar i evolucionar el negoci.

Share