Bones pràctiques per al internacional de l’educació

El dret a l’educació, és un dret recollit a la Declaració dels Drets Humans i en la redacció de l’Agenda 2030, l’educació es va reconèixer com un fet essencial per assolir amb èxit els seus 17 ODS.

Segons Nacions Unides, el proper 24 de gener, és el Dia Internacional de l’Educació i aquest té com a principal objectiu assegurar una educació de qualitat, inclusiva i equitativa per a tothom, i oferir oportunitats d’aprenentatge al llarg de tota la vida de les persones. Si ets una empresa i vols celebrar aquest Dia Internacional, et proposem les següents bones pràctiques:

  • Presenta un Pla de Formació per a la plantilla, o en cas de tenir-ne un, posa’l en valor i comunica’l.
  • Organitza una acció social en favor d’alguna ONG que tingui com a objectiu fomentar l’educació entre les persones en risc d’exclusió social.
  • Altres mesures que pots dur a terme tot l’any:
    • Oferir beneficis sociala les persones treballadores que vulguin ampliar la seva formació.
    • Oferir millores en la conciliació de la vida professional, personal i familiarper a les persones treballadores que vulguin ampliar el seu nivell de formació.
    • Concedir ajudes socials(finançament sense interessos…) per fer front als costos de l’educació i formació dels fills de les persones treballadores.
Share