Blog

Conciliación de la vida personal y laboral: ¿coste o inversión?

La 5a Setmana de la Responsabilitat Social a Catalunya, que s’està celebrant a Barcelona del 7 al 12 de juliol, ofereix al llarg d’aquests dies un ampli ventall d’activitats i iniciatives destinades a donar a conèixer i difondre la responsabilitat social a l’empresa, el consum responsable i el respecte al medi ambient.

I dins del seu programa, la segona jornada d’aquesta 5ª Setmana RSC ha inclòs el diàleg ‘Conciliació de la vida personal i laboral, cost o inversió?’ Aquesta activitat, enmarcada en el 20è Aniversari de l’Any Internacional de la Família, va comptar amb la participació de l’empresa Can Cet, representant de la Xarxa d’Economia Social i l’empresa Softmachine, representant de la Xarxa d’Empreses Nust.

dialeg

El diàleg, moderat per Marc Grau i Grau, investigador sobre treball-família i en matèria de conciliació de vida familiar-laboral, va tenir lloc al Palau de Lloctinent (antiga seu de l’Arxiu de la Corona d’Aragó) i va donar lloc a una interessant xerrada en la que dos representants de cadascuna de les empreses, Can Cet i Softmachine, van explicar la seva visió sobre les mesures de conciliació que s’implementen als seus llocs de treball i les necessitats quotidianes que tenen en aquest sentit.

Per part del Centre Especial de Treball Can Cet i representant la Xarxa d’Economia Social de Barcelona van pendre la paraula la treballadora social Eliana Musicant i el treballador especialista Jesus Barredo. En el cas de Softmachine, empresa dedicada al desenvolupament de software i membre de la Xarxa Nust, van participar Raquel López, responsable de l’àrea de desenvolupament, i José Antonio Reyes, analista programador. 

Xarxa d’Economia Social de Barcelona i Xarxa Nust

Aquestes dues xarxes estan formades per empreses compromeses amb la responsabilitat social i la conciliació de la vida labora i personal. La Xarxa d’Economia Social treballa per impulsar l’emprenedoria social i la innovació social, afavorint la inserció sociolaboral de les persones en risc d’exclusió i dels col·lectius més vulnerables, visualitzant bones pràctiques per part de les empreses socials, i la responsabilitat social de les empreses mercantils.

Per altra banda la Xarxa Nust -Nous Usos Socials del Temps-, treballa per facilitar una millor gestió del temps i conciliació de la vida laboral, familiar i personal, afavorint la productivitat i un clima de confiança que beneficiï tant a l’empresa com a les persones que hi treballen, i contribuint a la millora de la seva qualitat de vida.

Share