I TU, APOSTES PER LA RESPONSABILITAT SOCIAL?

I TU, APOSTES PER LA RESPONSABILITAT SOCIAL?

Per què apostar per la Responsabilitat Social? Quin és l’estat actual i quines són les noves tendències en aquest àmbit ? Què pot aportar al meu projecte la gestió amb valors ?

Aquestes i altres qüestions se’ns poden plantejar en el moment d’emprendre el nostre projecte i voler fer-ho d’una manera diferent, integrant criteris responsables en la nostra pròpia estratègia de negoci.

Com una primera ajuda , aquí us presentem les principals conclusions extretes de les conferències celebrades en el marc de la 4a Setmana de la Responsabilitat Social, on van participar tant grans com petites empreses, administracions públiques i projectes emprenedors.

Les principals idees que es van compartir durant aquesta jornada es centren en les següents línies d’actuació:

  • Importància dels projectes col·laboratius entre empreses, entitats, administracions públiques i territori en els tres pilars del RSC, l’àmbit econòmic, social i ambiental, especialment en moments amb una situació econòmica com els actuals .
  • Les bones pràctiques en matèria de RSC són un factor clau per la competitivitat i el posicionament en el mercat i poden generar també beneficis a curt termini. Així mateix, milloren la productivitat, el clima laboral i fomenten els vincles entre empresa i territori, el que genera un benefici mutu.
  • La gestió de la RSC ha de formar part de l’estratègia d’empreses i organitzacions, i s’ha d’introduir de manera transversal al llarg de tota la cadena de valor del cicle de vida d’un producte o d’un servei, des de la cadena d’aprovisionament fins al consumidor final.

En relació a aquest últim punt, és important destacar la importància d’impregnar de valors RSC als projectes emprenedors des dels seus inicis, ja que ens facilitaran eines de gestió, ens aportaran valor i ens visibilitzaran en un mercat cada vegada més conscienciat amb el consum responsable i sostenible.

En aquest sentit, una iniciativa útil per comunicar el nostre compromís amb el desenvolupament sostenible en els àmbits econòmic, social i ambiental és el distintiu Etiqueta Responsable. Es tracta d’un distintiu accessible, que mostra la gestió amb valors de les organitzacions i es configura com una eina de comunicació i foment del consum responsable. Aquí podreu veure publicats alguns exemples: els nostres compromisos, els d’una empresa d’enginyeria, infraestructures i serveis i els d’una agència de viatges.

Llavors, a què esperar per apostar per la Responsabilitat Social?

Share