El teu ajuntament s’adequa a la Llei de Transparència?

El teu ajuntament s’adequa a la Llei de Transparència?

És evident que les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, el que anomenem les TIC, s’han convertit en eines imprescindibles en el nostre món actual. A través de les TIC, la societat en general i les administracions en particular han experimentat una transformació radical. La digitalització de les dades ofereix la possibilitat que la informació sigui cada cop més fàcil, més accesible i per tant més pública. És la base del que s’anomena el Govern Obert.

La transparència i l’accés a la informació són doncs, dues eines clau enfront la desafecció ciutadana i la corrupció. I precisament la Llei de Transparència 19/2013, de 9 de desembre, diu en el seu preàmbul que “la transparència, l’accés a la informació pública i les normes de bon govern han de ser els eixos fonamentals de tota acció política”.

És per això que des de Ingenieria Social oferim a tots el municipis catalans un Informe analític de la informació pública de l’Ajuntament en base a criteris i recomanacions de la Llei de Transparència. Es tracta d’un profund anàlisi del nivell de compliment de la norma i de la detecció d’accions pendents d’implementar.

transparencia

Si esteu interessats en poder disposar d’aquest diagnòstic de la situació del vostre ajuntament envers la Llei de Transparència pots contactar amb Ingeniería Social en la següent adreça de correu electrònic: marta.cals@ingenieriasocial.es o en el número de telefon 934 127 079.

pdf
descargar PDF


Share