Sostenibilidad Tag

Retenció i captació de talent, un dels beneficis de l’RSC

Talent: especial aptitud intel·lectual, capacitat natural o adquirida per a certes coses.

Aquesta seria la definició que trobem als diccionaris de la paraula “talent”. Si la traslladem a l’àmbit empresarial i al context econòmic i social actual, inclouríem també la flexibilitat i  la capacitat per aprendre noves competències i transferir-les, aconseguint un impacte positiu en l’entorn de l’organització.

Gaby Lopez

Paso a paso para integrar los ODS en la estrategia empresarial

El concepto de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) se puede definir como una técnica de gestión empresarial basada en la gestión de los impactos que su actividad genera sobre clientes, personas trabajadoras, accionistas, comunidades locales, medioambiente y sobre la sociedad en general (Grupos de interés), integrando en su estrategia y operativa aspectos económicos, sociales y ambientales.

Gaby Lopez