Plan de Igualdad Tag

Empreses de més de 150 treballadors han de tenir un pla d’igualtat

El passat 7 de març es va complir el termini previst al Reial Decret-Llei 6/2019 per a les empreses de 150 a 250 treballadors, que les obliga a tenir elaborada una Diagnosi i un Pla d’Igualtat, negociats amb els representants dels treballadors, a implementar les accions de millora que es preveuen al Pla i a registrar-lo al Registre Oficial de Plans d’Igualtat.

Gaby Lopez