Etiqueta Responsable Tag

Èxit de participació i assistència a la 5a Setmana de l’RSC

La celebració de la 5a edició de la Setmana de la Responsabilitat Social  Catalunya, organitzada per Ingeniería Social, SAL i l’Associació + Responsables, ha demostrat un cop més que l’aposta per l’RSC és més necessària i rendible que mai, sobretot en temps de crisi. La diferenciació en un mercat globalitzat, l’ús eficient dels recursos, la gestió del canvi i el control de la cadena d’aprovisionament són alguns dels principals beneficis que aporta l’RSC quan s’introdueix de forma transversal en la gestió de les organitzacions. Novament la participació activa de la ciutadania i de tots els agents que intervenen en l’RSC (grans empreses i pimes, entitats, institucions, associacions i ens locals) i amb el suport incondicional de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona i la Fundació “la Caixa”, així com dels nombrosos col·laboradors, han fet realitat que per cinquè any consecutiu la Responsabilitat Social hagi acaparat el protagonisme...

Gaby Lopez

L’Etiqueta Responsable distingeix Can Cet

Per quart any consecutiu, el Centre Especial de Treball Can Cet ha renovat el seu compromís social amb l'Etiqueta Responsable, distintiu que el distingeix per les seves bones pràctiques en Responsabilitat Social. Can Cet és una organització que treballa per al desenvolupament personal, social i laboral de persones amb algun tipus de discapacitat, garantitzant el seu dret a un treball digne i remunerat i oferint la prestació de serveis d'ajustament social i laboral. Can Cet, una de les primeres entitats en rebre l'Etiqueta Responsable l'any 2011, basa i consolida la seva responsabilitat social en tres eixos principals: CanCet Sostenible, CanCet Responsable i CanCet Solidari. A Can Cet, des de l’ inici de la seva activitat empresarial (gener 1995), no s’ha fet mai cap repartiment de beneficis. Aquests han estat sempre reinvertits en la pròpia entitat, tal com s’especifica en els Estatuts. I com a empresa socialment responsable facilita la integració i el manteniment d’una feina...

Gaby Lopez

Grisverd renova el seu compromís responsable

L'empresa tarragonina Grisverd, dedicada al disseny i fabricació de mobiliari urbà sostenible, ha reforçat el seu compromís amb la responsabilitat social renovant la seva Etiqueta Responsable, distintiu promogut per l'Associació + Responsables, i que la distingeix per les seves bones pràctiques en RSC. Grisverd està formada per un equip de persones que creuen que la sostenibilitat es el camí a seguir per a que les properes generacions disfrutin de, al menys, els mateixos recursos naturals que nosaltres gaudim actualment. Grisverd ha renovat els seus 10+1 compromisos en els àmbits econòmic, social i ambiental i els objectius de futur per continuar avançant vers la Responsabilitat Social, i també ha integrat l'Etiqueta Responsable en la seva gestió incorporant-la per exemple en la seva signatura corporativa. De fet, el cas de Grisverd és un molt bon exemple de cóm fer servir l'Etiqueta Responsable com a eina de comunicació. Així ens ho confirma Asun Colom, responsable d'administració, qualitat i...

Gaby Lopez

Apunts renova el seu compromís amb l’Etiqueta Responsable

Apunts, empresa de serveis digitals i missatgeria, ha reforçat un any més el seu compromís amb la Responsabilitat Social renovant la seva Etiqueta Responsable, distintiu promogut per l'Associació + Responsables, i  que la distingeix per les seves bones pràctiques empresarials amb valors amb una actuació transversal en els 3 àmbits de l'empresa: economic, social i ambiental. Apunts és una empresa d'economia social que ofereix serveis de disseny i missatgeria com: reprografia, gran format, digitalització, web to print i transport urgent. Apunts és una empresa compromesa amb la promoció de la salut mental i per això focalitza la seva atenció i professionalització en el col•lectiu de persones afectades per trastorns de salut mental i actualment dóna oportunitats laborals a més de 50 professionals que reben formació constant i que se’ls prepara i acompanya en el procés de salt de l’empresa protegida a l’ordinària. Fa uns dies Apunts va inaugurar el seu sisè centre a Barcelona i el Director-gerent d'Apunts, Julio Castillo,...

Gaby Lopez