Bon Govern Tag

El teu ajuntament s’adequa a la Llei de Transparència?

És evident que les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, el que anomenem les TIC, s'han convertit en eines imprescindibles en el nostre món actual. A través de les TIC, la societat en general i les administracions en particular han experimentat una transformació radical. La digitalització de les dades ofereix la possibilitat que la informació sigui cada cop més fàcil, més accesible i per tant més pública. És la base del que s'anomena el Govern Obert. La transparència i l'accés a la informació són doncs, dues eines clau enfront la desafecció ciutadana i la corrupció. I precisament la Llei de Transparència 19/2013, de 9 de desembre, diu en el seu preàmbul que "la transparència, l’accés a la informació pública i les normes de bon govern han de ser els eixos fonamentals de tota acció política”. És per això que des de Ingenieria Social oferim a tots el municipis catalans un Informe analític...

Gaby Lopez