Associación Más Responbles Tag

L’Etiqueta Responsable distingeix Can Cet

Per quart any consecutiu, el Centre Especial de Treball Can Cet ha renovat el seu compromís social amb l'Etiqueta Responsable, distintiu que el distingeix per les seves bones pràctiques en Responsabilitat Social. Can Cet és una organització que treballa per al desenvolupament personal, social i laboral de persones amb algun tipus de discapacitat, garantitzant el seu dret a un treball digne i remunerat i oferint la prestació de serveis d'ajustament social i laboral. Can Cet, una de les primeres entitats en rebre l'Etiqueta Responsable l'any 2011, basa i consolida la seva responsabilitat social en tres eixos principals: CanCet Sostenible, CanCet Responsable i CanCet Solidari. A Can Cet, des de l’ inici de la seva activitat empresarial (gener 1995), no s’ha fet mai cap repartiment de beneficis. Aquests han estat sempre reinvertits en la pròpia entitat, tal com s’especifica en els Estatuts. I com a empresa socialment responsable facilita la integració i el manteniment d’una feina...

Gaby Lopez