SISTEMA DE GESTIÓ ÈTIC

Implementa un sistema de gestió ètic i posa en valor la gestió responsable de la teva organització

La gestió ètica i socialment responsable és una resposta de les organitzacions els reptes de transparència, integritat, sostenibilitat econòmica, ambiental i social.

Els sistemes de gestió ètics permeten augmentar l’eficiència en la gestió responsable de l’organització, treballant de manera transversal àrees com la gestió de la plantilla, clients, proveïdors i la relació amb l’entorn social i ambiental.

Contacta'ns

FASES D’IMPLEMENTACIÓ DEL SISTEMA DE GESTIÓ ÈTIC

Establiment un pla de treball conjunt de suport i acompanyament per a la implementació del sistema de gestió ètic
i de Responsabilitat Social.

Sistemas de gestión éticos

Fase 1

DIAGNÒSTIC

A partir de:

 • Revisió de la documentació
 • Entrevistes
Sistemas de gestión éticos

Fase 2

IMPLEMENTACIÓ

 • Elaboració del pla d’acció
 • Acompanyament per la implementació
 • Auditoria interna
Sistemas de gestión éticos

Fase 3

MANTENIMENT DEL SISTEMA

 • Seguiment i suport en el manteniment del sistema

RESULTATS

 • Implementar un sistema de gestió ètic que treballi de forma transversal els aspectes econòmics, de qualitat, ambientals, ètics i socials.
 • Identificació d’oportunitats de millora.
 • Obtenció de la certificació que acrediti la gestió ètica i responsable de l’organització.

 

BENEFICIS PER A L’ORGANITZACIÓ

 • Integrar i donar visibilitat a les accions de Responsabilitat Social que s’estan duent a terme.
 • Posicionament en el mercat i resposta a les noves tendències i requeriments dels clients i societat.
Contacta'ns
Descarregar informació

Altres serveis de l’àmbit de la responsabilitat social corporativa i sostenibilitat per a la teva empresa / entitat.