Elaborem el teu
Pla d’Igualtat

L’objectiu del Pla d’Igualtat es reconèixer explícitament que la igualtat d’oportunitats i tracte entre les dones i els homes és un dret

Millora la productivitat, el clima laboral i el compromís amb la plantilla

Redueix l'absentisme laboral i reté el talent de l'organització

Evita possibles sancions complint amb la normativa vigent

Preferència en les adjudicacions de contractes amb l'administració pública

COM REALITZEM EL TEU PLA D’IGUALTAT

FASE 1

KICK OFF DEL PROJECTE

Implicar a tot l’equip, explicar la metodologia, fixar el calendari i crear la Comissió d’Igualtat

FASE 2

DIAGNÒSTIC I ANÀLISI COMPLETA

Diagnosi qualitativa i quantitativa de la situació de l’organització en matèria d’igualtat d’oportunitats

Fase 3

ELABORACIÓ DEL PLA D’IGUALTAT

Desenvolupament d’un Pla d’Igualtat complint amb el que s’estableix en el Decret llei 06/2019

Fase 4

ACOMPANYAMENT EN LA IMPLEMENTACIÓ

Formació als equips tècnics i suport en la implementació de les accions i mesures establertes

Propostes per a tot tipus de pressupostos

SABER MÉS

COM PODEM AJUDAR-TE

Elaboració pròpia mitjançant
un curs de la AcademiaRSC

A través de nostra AcademiaRSC et donem les eines perquè tu mateix puguis elaborar el teu Pla d’Igualtat pas a pas. La formació és totalment en línia i inclou 8h de tutories amb el nostre equip de professionals.

 • Curs amb el pas a pas per a elaborar el Pla d’Igualtat
 • Curs 100% bonificat per FUNDAE
 • Oferim el certificat del curs
 • 8 hores de tutoria amb un equip consultor expert

A partir de 1.200€

+ - Serveis opcionals
 • Formació de 2h a la persona responsable de RH
 • Revisió posterior del pla i definició de les mesures d’implementació
 • Inscripció del Pla d’Igualtat en el Registre Oficial
 • Document Protocol d’Assetjament
 • Registre salarial i diagnòstic retributiu
Sol·licitar informació

Elaboració professional del
Pla d'Igualtat

Un equip consultor expert en igualtat realitza un diagnòstic de la situació actual de l’organització i elabora el Pla d’Igualtat al costat de les mesures que s’han de dur a terme.

 • Informe de Diagnosi de la situació actual
 • Diagnòstic retributiu i bretxa salarial
 • Document Pla d’Igualtat
 • Fullet resumeixen amb les principals línies d’actuació del Pla
 • Inscripció del Pla d’Igualtat en el Registre Oficial
 • Registre salarial obligatori
 • Formació de 2h a la persona responsable de RH i comissió negociadora

A partir de 3.900€

Sol·licitar informació

Elaboració professional del
Pla d'Igualtat + implementació

Un equip consultor expert en igualtat realitza un diagnòstic de la situació actual de l’organització, elabora el Pla d’Igualtat al costat de les mesures que s’han de dur a terme i t’ajuda amb la seva implementació

 • Assessorament constitució Comissió Negociadora
 • Informe Auditoria Retributiva
 • Valoració Llocs de treball (fins a 20 llocs)
 • Informe de Diagnosi de la situació actual
 • Document Pla d’Igualtat
 • Inscripció del Pla d’Igualtat en el Registre Oficial REGCON
 • 3 Sessions participatives durant el procés
 • Formació en línia a 25 persones treballadores en igualtat
 • Fullet resumeixen amb les principals línies d’actuació del Pla
 • Seguiment de la implementació de les accions del Pla d’igualtat, durant els primers 6 mesos

A partir de 9.900€

Sol·licitar informació

Altres serveis complementaris en igualtat

 • Auditoria retributiva
 • Pla de reducció de la bretxa salarial
 • Assessorament en la valoració dels llocs de treball
 • Pla de conciliació dels temps de vida
 • Pla LGBTIQ+
 • Protocol contra l’assetjament sexual, per raó de gènere, orientació sexual o identitat de gènere
 • Càlcul del valor igualitari integrat de l’empresa
 • Formació en igualtat de gènere i/o d’oportunitats
 • Sensibilització per a la plantilla
 • Enquestes sobre percepció de la plantilla en relació amb la igualtat
 • Guies de llenguatge inclusiu
 • Revisió de documents en clau de llenguatge inclusiu i no sexista
 • Registre del Pla d’Igualtat en registre oficial
 • Infografies i fullets divulgatius
 • Altres materials per a la divulgació del compromís amb la igualtat

Contacta amb nosaltres

  Elaboración propia mediante un curso de la AcademiaRSCElaboración profesional del Plan de IgualdadElaboración profesional del Plan de Igualdad + ImplementaciónServicios complementarios en igualdad

  CLIENTS PER ALS QUALS HEM ELABORAT PLANS D'IGUALTAT

  Una gestión ágil de la acción formativa y un buen resultado de la misma

  Equipo de PATSA

  Aprendizaje, crecimiento y mejora para todos los profesionales de la organización

  Equipo de OHL Servicios Ingesan
  laie
  bsm
  hospital-plato
  Nuestros clientes: Activa Mutua
  tibidabo
  fundacio-apip-acam
  ivi
  moehs
  biosystems

  PREGUNTES FREQÜENTS

  + - Què és un Pla d'Igualtat?

  Un Pla d’Igualtat és un conjunt ordenat de mesures per a aconseguir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en l’empresa, eliminant qualsevol tipus de discriminació per raó de sexe. Per a l’elaboració del Pla s’identifiquen objectius concrets d’igualtat a aconseguir així com les estratègies i les pràctiques que s’han d’adoptar per a la seva consecució, incorporant també l’establiment de sistemes eficaços de seguiment i avaluació dels objectius fixats.

  + - EN QUÈ BENEFICIA A L'EMPRESA EL PLA D'IGUALTAT?

  Les empreses que han estat guardonades amb el distintiu Igualtat en l’Empresa remarquen que els plans d’igualtat aporten beneficis en molts àmbits, argumentant que un Pla d’Igualtat:

  • Representa un avantatge competitiu respecte a altres empreses, fet que potencia la captació de talent.
  • Afavoreix la flexibilitat de l’organització, millorant la seva capacitat per a adaptar-se als nous desafiaments que es presentin en el futur.
  • Millora la productivitat i la qualitat del servei.
  • Millora el clima laboral i contribueix a reduir l’absentisme laboral.
  • Contribueix a la diversificació de la plantilla i aporta noves visions als equips de treball.

  Tots aquests beneficis acaben repercutint positivament al compte de resultats de les empreses.

  + - QUANT TEMPS ES TRIGA A DESENVOLUPAR I IMPLEMENTAR EL PLA D'IGUALTAT?

  Des de Ingeniería Social calculem uns tres mesos de treball efectiu per a l’elaboració d’un Pla d’Igualtat, establint dues fases molt diferenciades en el Procés, el Diagnòstic i el Pla d’Acció. El temps de treball efectiu depèn de la disponibilitat de la informació requerida per part de l’organització.

  + - UN PLA D'IGUALTAT NEGOCIAT?

  El RDL 6/2019 estableix l’obligatorietat de realitzar un diagnòstic de la situació de manera negociada, establint per a això la creació de la Comissió Negociadora del Pla. Des d’Enginyeria Social t’oferim suport en la constitució de la Comissió Negociadora del Pla. Per a garantir que el resultat del nostre treball sigui fruit del consens de tots els agents implicats incorporem en tot el nostre procés de treball a les persones que constitueixen la Comissió, oferint suport permanent en tot el procés de negociació i creació del Pla.

  + - QUAN ÉS OBLIGATORI EL PLA D'IGUALTAT?

  El nou RDL 06/2019 ha establert modificacions en la Llei orgànica 03/2007 per a la igualtat efectiva de dones i homes en relació a aquelles empreses que estan obligades a elaborar un Pla d’Igualtat, establint l’obligació per a totes aquelles empreses de 50 o més persones treballadores en la seva plantilla.

  S’estableix una aplicació gradual d’aquesta modificació per a facilitar a les empreses l’elaboració del Pla d’Igualtat:

  • Empreses de 250 a 150 persones treballadores disposen d’un any per a tenir un Pla d’Igualtat aprovat, Març de 2020
  • Empreses de 150 a 100 persones treballadores disposen de dos anys per a tenir un Pla d’Igualtat aprovat, Març 2021
  • Empreses de 100 a 50 persones treballadores disposen de dos anys per a tenir un Pla d’Igualtat aprovat, Març 2022
  + - A QUANT ASCENDEIXEN LES SANCIONS SI NO ES COMPLEIX AMB LA NORMATIVA?

  No complir amb l’obligatorietat de tenir un Pla d’Igualtat aprovat es converteix en una infracció GREU amb el RDL 6/2019.

  Copyrights 2019 © Ingeniería Social SAL