Plan de Igualdad para Empresas

ADOPTA A LA TEVA EMPRESA MESURES DIRIGIDES A EVITAR LA DISCRIMINACIÓ LABORAL ENTRE DONES I HOMES

 

Requeriment legal per empreses de més 501 persones treballadores.
Decret Llei 6/2019

1. La llei estableix un periode d’adaptació per les empreses: 250 – 150 treballadores: 1 any / 150 – 100 treballadores: 2 anys / 100 – 50 treballadores: 3 anys per tenir el Pla d’Igualtat implementat.

L’objectiu del PLA D’IGUALTAT és reconèixer explícitament que la igualtat d’oportunitats i tracte entre les dones i els homes és un dret, per això a través d’aquesta eina s’impulsen polítiques transversals i d’acció positiva, que contribueixin a crear condicions i estructures socials que permetin que la igualtat entre dones i homes sigui real i efectiva.

 

COM PODEM AJUDAR-TE DES D’INGENIERÍA SOCIAL?

Elaboració Plans d’Igualtat:

FASE 1
KICK OFF DEL PROJECTE I CONSTITUCIÓ DE LA COMISSIÓ NEGOCIADORA DEL PLA

Abans d’iniciar el Projecte t’assessorem en la creació de la Comissió Negociadora del Pla. Per iniciar el projecte proposem realitzar una reunió informatica de llançament a totes les persones que integren la Comissió.

FASE 2
DIAGNÒSTIC COMPLET I PARTICIPATIU DE LA SITUACIÓ ACTUAL
Es realitzarà un diagnòstic qualitatiu i quantitatiu de la situació de l’organització en matèria d’igualtat d’oportunitats per l’elaboració del Pla d’Igualtat. Aquest diagnòstic es realitzarà de manera negociada amb la finalitat d’obtenir una imatge inicial de la situació actual amb la impliació de tots els agents de l’organització durant to el procés.

FASE 3
ELABORACIÓ DEL PLA D’IGUALTAT
En base al diagnòstic previ realitzat i les oportunitats de millora identificades, de forma alineada amb l’estratègia de l’organització, es treballarà l’elaboració del Pla d’Igualtat.

FASE 4
ACOMPANYAMENT DURANT LA IMPLEMENTACIÓ I AVALUACIÓ DEL PLA D’IGUALTAT
Amb la finalitat de facilitar la implementació de les mesures proposades i els objectius definits en el Pla d’Igualtat, així com la activació del Comité Permanent d’Igualtat, es contempla l’acompanyament i suport a la implementació, per part del nostre equip durant el primer any.

 

Resultat dels treballs:

  • DIAGNÒSTIC DE LA SITUACIÓ ACTUAL de la teva organització en matèria d’Igualtat d’Oportunitats.
  • PLA D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS, en concordança amb les directrius metodològiques proposades pel Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad.
Descarregar informació
Contacta'ns