Certificación B Corp

Certificación B Corp

Què significa ser una empresa B Corp?

B Corp és un moviment mundial que actualment implica més de 3.000 empreses, en 64 països i en 150 sectors. L’objectiu de les empreses B Corp és equilibrar els seus beneficis econòmics amb el seu propòsit social i ambiental, generant així un nou model de gestió empresarial, sota el lema de “les millors empreses per al món”.

Què implica ser una empresa B Corp?

Ser una empresa B Corp implica entendre l’èxit i els bons resultats no sols en termes econòmics, sinó que també en les diferents dimensions de les organitzacions, com ara l’acompliment social i l’ambiental.

Per a això, un dels requeriments fonamentals és considerar -en la presa de decisions de les empreses- a tots els stakeholders: col·laboradors, clients, comunitat, proveïdors i medi ambient. D’aquesta manera es pretén que la comunitat completa utilitzi la força dels negocis per a ser agents de canvi.

Com podem ajudar la teva empresa a transformar-se en una B Corp?

Per a transformar-se en una empresa B Corp i obtenir el certificat B Corp, primer és necessari realitzar una Avaluació d’Impacte B amb l’acompanyament d’una persona Multiplicadora B Corp. Posteriorment la nostra metodologia es fonamentarà en els següents passos:

  1. Anàlisi de la informació de l’organització, entrevistes a persones clau per a elaborar un Diagnòstic inicial segons resultats de l’Avaluació d’impacte B.
  2. Sensibilització i formació interna en RSC, sostenibilitat i impacte (si es considera necessari).
  3. Elaboració de pla de millores d’impacte que aporti valor a l’organització, a les seves stakeholders i permeti a l’empresa afrontar la certificació amb garanties. (per a obtenir la certificació s’ha de superar 80 punts en l’avaluació b).
  4. Acompanyament i assessorament especialitzat durant la implementació del pla de millores.
  5. Acompanyament i assessorament especialitzat durant el procés de certificació.

Si estàs avaluant obtenir el Certificat B Corp, contacta amb nosaltres. Amb el nostre equip de sostenibilitat podràs analitzar en conjunt aquesta alternativa.