CADENA DE SUBMINISTRAMENTS

Compres i contractacions socialment responsables

Què és la Cadena de Subministrament?

En termes de la Comissió Europea, la contractació pública socialment responsable (CPSR) es refereix a les operacions de contractació que tenen en compte un o més dels següents aspectes socials: oportunitats d’ocupació, treball digne, compliment amb els drets socials i laborals, inclusió social (incloses les persones amb discapacitat), igualtat d’oportunitats, disseny d’accessibilitat per a tothom, consideració dels criteris de sostenibilitat, incloses les qüestions de comerç ètic i un compliment voluntari més ampli de la responsabilitat social de les empreses (RSE), alhora que es respecten els principis consagrats en el Tractat de la Unió Europea (TUE) i les Directives de contractació.

Contacta'ns

COM FUNCIONA LA CADENA DE SUBMINISTRAMENT

cadena suministro, compras y contrataciones socialmente responsables

Inclusió de criteris socials i ambientals a les contractacions

cadena suministro, compras y contrataciones socialmente responsables

Però…
com incloure i fomentar a la millora dels proveïdors en lloc d’excloure?

cadena suministro, compras y contrataciones socialmente responsables

I després…
quina és la documentació necessària per a la comprovació? com avaluar les evidències?

DES INGENIERÍA SOCIAL EL PODEM AJUDAR

  • Definició conjunta dels criteris més rellevants per a cada tipus de contractació (Anàlisi de documentació, entrevistes i grups de treball).
  • Formació de l’equip intern per a l’avaluació dels criteris.
  • Mètodes de control interns i millora contínua.
  • Oficina tècnica de seguiment i avaluació.
Contacta'ns
Descarregar informació

Altres serveis de l’àmbit de la responsabilitat social corporativa i sostenibilitat per a la teva empresa / entitat.