Serveis en responsabilitat social i sostenibilitat per empreses

icono

Ajudem a a donar compliment amb els nous requeriments de la llei 11/2018 d’informació no financera i diversitat. És important fer les coses bé, i també ho és poder comunicar-les.

Ajudem a desenvolupar i seguir els indicadors de sostenibilitat i a elaborar els informes i memòries.

Tenim experiència en la realització de memòries seguint les recomanacions del GRI i en incorporar conceptes de responsabilitat social en les memòries empresarials.

Verificació de memòries de sostenibilitat i informació no financera en base a metodologia GRI i criteris de la nova llei 11/2018.

+ info
icono

Aquelles empreses o organitzacions que vulguin destacar en la seva RSC poden dissenyar i implementar un sistema de gestió ètica, que cobreix tots els àmbits de la RSC i que poden interessar o estar relacionats amb els principals grups d’interès.

Aquest sistema es pot dissenyar en base a una norma reconeguda que permetrà a l’organització aconseguir la corresponent certificació, com la SGE21, SA8000 o IQNet SR10.

Realitzem la diagnosi prèvia per dissenyar un pla d’acció a mesura de l’organització per poder implementar el sistema de gestió ètica en base a la norma escollida.

Assessorem l’organització en la implementació del seu pla d’acció i realitzem l’auditoria interna, prèvia a la certificació.

+ info
icono

Assessoria estratègica i plans de RSC alineats amb els ODS

Realització de diagnòstics de RSC per conèixer i fer valdre aquelles pràctiques socialment responsables que les empreses i organitzacions realitzen, així com identificar opcions de millora.

Ajudem a establir el marc estratègic i el pla d’acció sobre com implementar la Responsabilitat Social Corporativa en empreses i organitzacions, buscant la creació de valor afegit i alineant l’estratègia RSC amb l’estratègia i objectius globals de l’organització.

+ info
icono

Assessorament i realització de diagnòstics, plans d’igualtat i la seva implementació, fent valdre les accions realitzades, els indicadors de seguiment i els objectius de millora.

Acompanyament en el procés d’inscripció en el registre d’empreses amb plans d’igualtat autonòmics i estatals, sol·licitud del Distintiu d’Igualtat.

+ info
icono

Voluntariat corporatiu i acció social

Acompanyem a les empreses en la realització de diferents activitats de voluntariat corporatiu, assessorant-les sobre les diferents opcions i posant-les en contacte amb les organitzacions que millor s’alineïn amb els objectius empresarials.

+ info
icono

Formació in-company per a l’equip directiu o per la plantilla.

Cursos dissenyats a mesura per a cada organització o cursos ja definits sobre àmbits específics de la Responsabilitat Social, com curs introductori a la RSC o curs sobre conciliació o igualtat de gènere, per exemple.

Cursos on-line per a persones empleades via el nostre Campus Virtual: Acadèmia RSC

ACADEMIA RSC
icono

Certificats i auditories internes

Per aquelles empreses i organitzacions que vulguin implementar i/o certificar-se en algun dels diferents sistemes de gestió ètics (SGE21, SA8000, ISO26000, efr, IQNet SR10) i sistemes ambientals (ISO 14001, EMAS) les ajudem en el disseny i la seva implementació.

Equip d’auditoria qualificat per a la verificació interna de normes RSC: SGE21, SA8000, IQNETSR10, ISO26000

+ info
icono

Corporate Compliance

Assessorament en el compliment normatiu per part dels equips directius per a no incórrer en responsabilitats penals.

Anàlisi de riscos en relació amb el compliment normativa, diagnòstics detallats dels mecanismes de prevenció i correcció actuals i disseny de plans d’acció amb protocols i accions concretes per a manejar aquests riscos i no incórrer en responsabilitats penals.

+ info
icono

Acompanyament i implementació de projectes

Gestió de projectes en tots els àmbits de la RSC i execució d’aquests.

Assessorament a l’organització durant la implementació dels projectes de RSC.

+ info
icono

Codis ètics per a proveïdors.

Reglaments de transparència i de contractació.

Auditoria social de proveïdors sobre la base de norma SEDEX.

+ info
icono

Comunicació en RSC i organització d’esdeveniments

Comunicació de projectes o de bones pràctiques en RSC a grups d’interès específics, com a clients, inversors o mitjans de comunicació.
Disseny gràfic especialitzat en RSC per a il·lustrar publicacions, maquetar plans d’acció o dissenyar infografies.
Realització de vídeos corporatius en temes relacionats amb la RSC.
Creació de webs corporatives per a informar de resultats anuals, polítiques de RSC o bones pràctiques.

+ info
icono

Altres

Podem dissenyar i implementar qualsevol projecte relacionat amb la RSC i la Sostenibilitat, ja sigui en un àmbit específic (ambiental, social, laboral, econòmic o de bon govern) o ben transversal, que afecti diferents àmbits o l’organització en el seu conjunt.

+ info