PLANS LOCALS DE RSC

Diagnòstics i plans Territoris Socialment Responsables (TSR) alineats amb els ODS

Un municipi socialment responsable és aquell que incorpora la Responsabilitat Social Corporativa (RSC) de manera pro-activa i transversal en la seva activitat, en les seves vessants econòmica, social i ambiental.

El fet d’ésser un municipi socialment responsable implica adoptar estratègies i línies d’actuació concretes per a la incorporació d’aspectes d’RSC en la gestió organitzativa municipal i, d’altra banda, promocionar i contribuir al desenvolupament sostenible entre la resta d’agents del territori.

En aquest sentit, l’elaboració d’un Pla Municipal d’RSC ajudarà a definir, tant a nivell intern com extern, els Eixos RS, les línies estratègiques i les mesures que l’Ajuntament pot impulsar per avançar en la gestió de la Responsabilitat Social del municipi alineats amb l’estratègia global impulsada per l’ONU i els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible i l’Agenda 2030.

Contacta'ns

Finançament per a l’alineament de polítiques locals amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible

La Diputació de Barcelona ha publicat el seu catàleg de serveis per aquest any 2020.

La nostra empresa compta amb un equip multidisciplinari format per consultors/es i experts/es en els àmbits ambiental, social, d’Igualtat, econòmic i de bon govern, amb una àmplia experiència en el treball amb les administracions catalanes.

A més, estem molt compromesos i especialitzats en la contribució als Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides.

És per tot això que t’oferim la nostra col.laboració per ajudar-vos en la presentació i realització dels projectes del vostre interès recollits al catàleg.

Especialment creiem que us pot ser d’interès, donada la seva actualitat i el moment inicial del mandat, un dels programes que financia la DiBA, “ALINEAMENT DE POLÍTIQUES LOCALS AMB ELS OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE”.

El termini per la sol.licitut d’aquest ajut finalitza el proper 6/2/2020 i és per això que ens posem a la teva disposició per acompanyar-vos, contacta’ns preferentment abans del 24/01 per a les gestiones prèvies necessàries.

Més informació

El pla es podria estructurar en base als següents eixos RS

buen gobierno

Bon Govern i Ètica

estrategia y prestación de servicios

Estratègia i Prestació de serveis

transparencia

Transparència

compra pública responsable

Compra Pública Responsable

infraestructuras: urbanismo y mobilidad

Infraestructures:
Urbanisme i Mobilitat

empleo

Ocupació

medio ambiente

Medi Ambient

sociedad

Societat

dialogo y comunicación con los grupos de interés

Diàleg i Comunicació amb els Grups d’Interès

territorio socialmente responsable

Territori Socialment Responsable

METODOLOGIA I FASES DE TREBALL

planes locales de RSC

FASE 1: Diagnòstic
FASE 2: Proposta de les línies de treball en cada un dels Eixos RS
FASE 3: Grups interns de treball
FASE 4: Redacció de el Pla Municipal d’RSC alineats amb els ODS

Contacta'ns
descarregar

Altres serveis de l’àmbit de la responsabilitat social corporativa i sostenibilitat per a l’Administració Pública.