Serveis administracions públiques

icono

Igualtat de Gènere

Assessorament i realització de diagnòstics i plans d’igualtat, tant en l’àmbit intern (p.ex. per a la plantilla d’un ajuntament) com per un territori (Pla Local d’Igualtat).

Acompanyament en la seva implementació, fent valdre les accions realitzades, els indicadors de seguiment i els objectius de millora, així com realitzant sessions de formació.

+ info
icono

Plans locals d'RSC alineats amb els ODS

Realització de diagnòstics per identificar accions socialment responsables executades pels municipis, així com identificar accions de millora.

Oferim ajuda i assessorament en la realització de plans estratègics pels municipis en termes de responsabilitat social, integració de l’Agenda2030 i la planificació necessària per a poder dur-los a terme.

+ info
icono

Oficina tècnica de projectes

Suport en la planificació i la gestió integral de projectes d’iniciativa pública que inclou:

  • Assistència i suport a departaments corporatius en la definició i posada en marxa de nous programes i serveis.
  • Implementació de programes de responsabilitat social, medi ambient.
  • Coordinació d’activitats i equips de treball.
  • Vinculació de nous aliats estratègics del projecte.
  • Interlocució amb actors clau del projecte.
  • Suport i dinamització de projectes.
  • Control pressupostari.
  • Avaluació i redefinició de projectes.
  • Organització de sessions de treball internes, jornades obertes.
  • Oferim suport per a la implementació de mesures personalitzades als territoris d’acord a les diferents necessitats.
+ info
icono

Processos participatius

Oferim assessorament en la definició dels públics d’interès (amb els seus impactes i rellevància per a l’organització), en la identificació dels mecanismes de relació amb aquests públics i en la integració de la seva participació per a la definició d’un pla o estratègia pública.

+ info
icono

Drets LGTBI i diversitat

Formació en drets LGTBI a plantilles.

Elaboració de diagnòstics, estratègies i plans LGTBI i de diversitat per administracions públiques i altre tipus d’organitzacions.

+ info
icono

Codis ètics i transparència

Analitzem el nivell de compliment de la Llei de Transparència, detectem les accions pendents d’implementar i oferim assessorament per a la seva aplicació.

+ info
icono

Territoris responsables

Assessorem a administracions públiques en el disseny i implementació de programes de RSC en el territori o de acompanyament a empreses del territori.

+ info
icono

Formació especialitzada

Disseny de formacions a mesura per a plantilles d’administracions públiques en temes generals o específics relacionats amb la Responsabilitat Social i la Sostenibilitat, com pode ser temes relacionats amb l’igualtat i la diversitat, l’economia circular, la transparència o la RSC en les empreses.

Formació, assessorament i acompanyamen a empreses i entitats en programes públics de formació.

Cursos online en RSC i Sostenibilitat.

+ info
icono

Organització esdeveniments

Organització de trobades, jornades, congressos o entregues de premis relacionats amb temes de RSC.

+ info
icono

Altres

Podem dissenyar i implementar qualsevol projecte relacionat amb la RSC i la Sostenibilitat, ja sigui en un àmbit específic (ambiental, social, laboral, econòmic o de bon govern) o bé transversal, que afecti diversos àmbits o l’organització en el seu conjunt.

+ info