Dia internacional Mare Terra: Bones pràctiques en sostenibilitat

Mare Terra és una expressió comú que s’utilitza a diversos països i regions per fer referència al planeta Terra, i demostra la interdependència entre les persones, la resta d’espècies vives i el planeta que tots habitem.

La Terra i els seus ecosistemes són la nostra llar, i resulta necessari assolir un just equilibri entre les necessitats econòmiques, socials i ambientals de les generacions presents i futures, i promoure l’harmonia entre el desenvolupament de la societat i la preservació de la naturalesa i la biodiversitat.

En aquest sentit, l’ONU convida a dedicar el 22 d’abril a promoure activitats concretes que fomentin aquest equilibri entre les necessitats dels agents econòmics i les necessitats de preservació del Medi ambient.

Bones pràctiques medi ambientals per a l’empresa

Si ets una empresa i vols celebrar aquest Dia Internacional, et proposem les següents bones pràctiques:

– Si tens un sistema de gestió ambiental, comunica’l als teus Grups d’Interès i posa en valor totes aquelles accions i bones pràctiques que la teva organització duu a terme per millorar els seus impactes sobre el medi ambient.

– Organitza una acció social en favor d’alguna ONG que tingui com a objectiu millorar el medi ambient.

Altres mesures que pots dur a terme tot l’any:

  • Calcular la teva Petjada de Carboni utilitzant eines com la Calculadora d’emissions de GEH desenvolupada per l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic.
  • Portar a terme accions d’impacte ambiental positiu amb la plantilla, amb l’objectiu de sensibilitzar-los en les diverses problemàtiques ambientals existents i millorar el clima laboral de l’organització.
  • Identificar els impactes ambientals positius i negatius més rellevants de l’organització, mesurar-los, i potenciar-los, i/o reduir-los/eliminar-los des de procediments i processos de millora contínua.
  • Fer una donació a una entitat que es dediqui a tenir cura de parcs naturals protegits, espècies en perill d’extinció o del medi ambient en general.
  • Evita comprar materials que representin un risc per les espècies animals o vegetals.
  • Adquireix productes forestals amb un alt contingut de material reciclat o que procedeixin de residus postconsum
  • Porta a terme una gestió sostenible dels recursos naturals que utilitzes en el transcurs de la teva activitat normal.

Un moment clau per integrar l’RSC

L’equip d’Ingeniería Social, amb una experiència de més de 12 anys treballant per al desenvolupament sostenible, ens oferim per acompanyar les organitzacions a incorporar criteris socials i medi ambientals en les seves polítiques i així, entre totes, aprofitar per a construir un nou món més just, igualitari i sostenible.

 

Share