Responsabilitat Social…per on començo?

Moltes organitzacions fan, de vegades sense adonar-se’n, un munt d’accions i iniciatives que tenen a veure amb la Responsabilitat Social (RS), però en molts dels casos aquestes activitats no segueixen un sistema de planificació, gestió i mesura de les mateixes.

Començar a sistematitzar totes les accions de RS implica voluntat, però per sobre de tot suposa un esforç per part de tots els departaments de l’organització per tal de recopilar la informació, organitzar-la i planificar-la de cara al futur.

La RS tracta de com fem els calers. Quin tipus de producte venem, cóm son els processos de producció, cóm es prenen les decisions, com tractem als empleats, als clients, als proveïdors, a la comunitat en la qual operem, als competidors, a l’administració pública o al planeta.

L’abast de la RS arriba a tota l’activitat empresarial, fet pel qual qualsevol organització, amb independència del seu sector i mida, així com del seu volum de negoci… hauria d’implementar un sistema de gestió ètic.

L’abast de la RS confon i pot aclaparar… Tres són les primeres passes en la RS: en primer lloc s’ha de designar un responsable; després, cal fer un pla de RS i, per últim, comunicar el nostre compromís als Grups d’Interès.

Designació d’un responsable

Amb la voluntat d’impulsar la RS, moltes empreses nomenen com a responsables de RS a persones que pertanyen a Recursos Humans, amb molta experiència en els assumptes relacionats amb els empleats, però amb molta menys en d’altres àmbits de la RS, com per exemple el medi ambient o la gestió responsable de les compres. Així doncs, en primer lloc, les empreses haurien d’assegurar-se de triar una persona que assumeixi la tasca, assegurar-se també que tingui les capacitats adients perquè el sistema de RS sigui efectiu. I per últim, que dins les seves feines pugui dedicar-li el temps necessari a la RS.

Pla de RS

Per poder disposar d’un autèntic sistema de RS, en primer lloc hauríem de fer un diagnòstic per saber què estem fent bé, i quines àrees podem millorar. A continuació caldrà un pla d’acció, amb objectius i accions concretes, acompanyat d’un pressupost, i implementar i realitzar el seguiment de la implementació. I novament tornar a començar el cicle.

Hi ha moltes eines disponibles i diferents certificacions que poden ajudar a sistematitzar la RS.

Visibilitat del compromís

Finalment, i a diferència del que fan moltes organitzacions, hem de comunicar el nostre compromís social i mediambiental als nostres Grups d’Interès.

Una bona eina per poder fer-ho és la l’Etiqueta Responsable, amb la qual les empreses poden iniciar i mostrar públicament el seu camí en la RS mitjançant el seu compromís amb els 10+1 criteris, i els seus objectius de futur:

Econòmic:
1. Bon govern i gestió amb criteris de Responsabilitat Social.
2. Control de la cadena de proveïdors amb criteris econòmics, socials, ambientals i de proximitat.
3. Gestió de clients: qualitat i satisfacció.
4. Gestió econòmica transparent i no fraudulenta.

Social:
5. No discriminació i foment de la Igualtat d’oportunitats i de la diversitat.
6. Foment de la conciliació de la vida personal i laboral.
7. Comunicació i foment de la participació.
8. Entorn de treball segur per a tota la plantilla.
9. Col·laboració amb el territori i iniciatives socials.

Mediambiental:
10. Estratègies de sostenibilitat ambiental i actuacions per a la lluita contra el canvi climàtic.
11. Gestió de residus R + R + R: reduir, reciclar i reutilitzar.

L’Èxit de la RS rau en el compromís i l’exemplaritat de l’alta direcció, i en l’escolta, participació i implicació de tots els Grups d’Interès. Ingeniería social posa a la vostra disposició tota la seva experiència i coneixement per recolzar el progrés de la RSC.

Share