Gerard Romero - Ingeniería Social

Gerard Romero

consultor

Diplomat en Ciències Empresarials a la U.R.V. i Màster en responsabilitat Social Corporativa per la U.O.C. en l’itinerari Empresa, Economia Social i Drets Humans, i cursant el Grau d’Economia a la U.O.C. Consultor en Responsabilitat Social i de l’Economia del Bé Comú., amb experiència en Diagnosis i Plans d’Acció de R.S.C., diagnosis de normes de gestió de R.S.C. com la SGE21 i en la redacció de memòries de sostenibilitat en base a GRI, com també en la implementació del Balanç del Bé Comú i en la redacció d’informes del Bé Comú.

 


gerard.romero@ingenieriasocial.es

+34 93 412 70 79