Empreses de més de 150 treballadors han de tenir un pla d’igualtat

El passat 7 de març es va complir el termini previst al Reial Decret-Llei 6/2019 per a les empreses de 150 a 250 treballadors, que les obliga a tenir elaborada una Diagnosi i un Pla d’Igualtat, negociats amb els representants dels treballadors, a implementar les accions de millora que es preveuen al Pla i a registrar-lo al Registre Oficial de Plans d’Igualtat.

Concretament, el Reial Decret-Llei 6/2019 d’1 de març, de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes en la feina i l’ocupació:

 • Modifica les característiques de les empreses obligades a tenir una Diagnosi i un Pla d’igualtat, i a més de les empreses de més de 150 treballadors:
  • Les organitzacions de 100 a 150 treballadors elaborin la Diagnosi i el Pla d’Igualtat, l’estiguin implementant i el registrin abans del 7 de març de 2021.
  • Les organitzacions de 50 a 100 treballadors elaborin la Diagnosi i el Pla d’Igualtat, l’estiguin implementant i el registrin abans del 7 de març de 2022.
 • Obliga a crear una Comissió d’Igualtat formada per representants de l’empresa i dels treballadors.
 • Estableix el contingut de les Diagnosis en 9 àrees específiques:
  • Procés de selecció i contractació.
  • Classificació professional.
  • Formació.
  • Promoció professional.
  • Condicions de treball, inclosa l’auditoria salarial entre dones i homes.
  • Exercici corresponsable dels drets de la vida personal, familiar i laboral.
  • Infrarrepresentació femenina.
  • Prevenció de l’assetjament sexual i per raó de gènere.
 • Per últim, obliga a les empreses a registrar els Plans d’Igualtat al Registre Oficial de Plans d’Igualtat.

És important veure aquesta nova obligació legal com una oportunitat, ja que la implementació d’un Pla d’igualtat pot generar, entre altres, els següents beneficis per les organitzacions:

 • Millora la productivitat.
 • Redueix l’absentisme laboral.
 • Millora el clima laboral.
 • Preferència a les adjudicacions de contractes de l’administració pública.
 • Evita possibles sancions.
 • Atorga credibilitat a la Responsabilitat Social de l’Empresa.
Share