Nova convocatòria del Programa Voluntari de Compensació GEH

Cap a principis del proper any s’espera una nova convocatoria del Programa Voluntari de Compensació de GEH (PvComp en endavant) de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic i des d’Ingenieria Social us animem a participar-hi. Es tracta d’un programa que impulsa els projectes de reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) de les organitzacions que duen a terme una tasca social a Catalunya.

Les motivacions de les entitats socials per participar en el PvComp són les següents:
 
–   Reducció de les seves emissions de GEH
–   Reducció del consum d’energia i estalvi econòmic en la factura energètica
–   Suport tècnic en la implementació dels projectes
–   Aportació econòmica en funció de les emissions reduïdes pel projecte, mitjançant la  venda dels crèdits de GEH generats
–   Verificació de la reducció de tones de GEH del projecte, sense costos per l’entitat social
–   Nova via de col·laboració amb altres entitats i empreses
–   Difusió de les actuacions realitzades
–   Assessorament en possibles ajuts públics per finançar el projecte
 
El PvComp publicarà la seva segona convocatòria a inicis del mes de febrer del 2017.
 
Cada any el PvComp vol ampliar la tipologia de projectes que es poden presentar, però a títol informatiu en la convocatòria de 2016 van ser els següents:
1. Calderes de biomassa per calefacció i ACS que substitueixin combustibles fòssils
2. Vehicles elèctrics carregats amb energia renovable en substitució de vehicles convencionals
3. Millora energètica d’edificis (aïllament tèrmic, mesures d’eficiència energètica de calefacció i ACS, incorporació d’energies renovables)
4. Optimització de fertilitzants per reduir les emissions d’òxid nitrós en l’agricultura
 
Si voleu ampliar la informació relativa al P
vComp dirigiu-vos al següent enllaç on trobareu la descripció de tot el procés, des de la presentació del projecte fins a la venda de crèdits de GEH: 
 
infografia
Per a més informació també podeu adreçar-vos a:
 
Assistència tècnica
Sandra García/ Àngels González
Telèfon: 93 412 70 79
Share