Newsletter Ingeniería Social

Butlletí abril 2019: Novetats RSC

1. Claus del reporting sobre informació no financera i diversitat segons la nova normativa

La Llei 11/2018 en matèria de divulgació d’informació no financera i diversitat és de les més completes d’Europa i col·loca al mateix nivell la informació no financera i la financera.


La nova Llei obliga a reportar aspectes d’informació no financera i diversitat a les organitzacions que:

 • El número mig de treballadors durant l’exercici sigui de més de 500 persones treballadores.
 • I que siguin empreses considerades d’interès públic, o bé que, durant dos exercicis compleixin els següents requisits:
  • Total actiu: més 20 milions €
  • Xifra anual de negoci: més de 40 milions €
  • Número mig de persones treballadores durant l’exercici sigui major a 250.

L’estat d’informació no financera i diversitat ha d’incloure informació concreta i en profunditat de qüestions dels àmbits ambiental, social, laboral, drets humans, corrupció i suborn, entre altres, i s’ha d’elaborar segons un estàndard reconegut, com ara el GRI. Una Memòria de Sostenibilitat o d’RSC s’elabora amb aquests estàndards i recull aquest tipus d’informació.

A més a més, la llei també estableix que cal verificar aquesta informació, seguint un procés de doble verificació o verificació en dues etapes, que pot ser dut a terme per empreses diferents:

 • La primera, més a fons, duta a terme per una empresa especialitzada en informació no financera, s’ha de realitzar 3 mesos després del tancament de l’exercici. En aquesta verificació es certificarà si la Memòria disposa dels indicadors necessaris i mirarà com s’ha recollit la informació en els àmbits ambiental, laboral, social, etc.
 • La segona, duta a terme  per l’auditor de comptes, supervisa que efectivament la informació no financera ha estat recollida, verificada i presentada. Aquesta auditoria s’ha de passar abans de 6 mesos després del tancament de l’exercici.

 

2. Les PIMEs de més de 50 persones, obligades a disposar de Plans d’Igualtat

El Nou Reial Decret-Llei 6/2019, que va entrar en vigor el 8 de març, amplia significativament el tipus d’empresa que està obligada a disposar de Plans d’Igualtat, entre moltes altres modificacions legislatives. De fet, el nou Decret-Llei conté 7 articles que modifiquen 7 lleis, per intentar incidir de manera més important en la millora de la igualtat entre homes i dones en l’àmbit laboral.

Aquestes modificacions legals suposen noves obligacions per algunes organitzacions en matèria de Plans d’Igualtat. . Les empreses de més de 50 persones treballadores hauran d’elaborar i aplicar un pla d’igualtat obligatòriament. Abans, la obligatorietat estava en plantilles de més de 250 persones.

No obstant això, el Reial Decret-Llei 6/2019 preveu un període transitori per permetre a les empreses adaptar-se i complir la Llei, concretament:

 • 1 any per les empreses de més de 150 i fins a 250 (abans del 7 de març de 2020).
 • 2 anys per les empreses que tinguin més de 100 i fins a 150.
 • 3 anys per les empreses de 50 a 100 persones.

El Decret-Llei inclou indicacions pel que fa a la metodologia d’elaboració del Pla, i fa una major incidència en la participació de la plantilla en la diagnosi inicial. També preu un règim de sancions per a les empreses incomplidores.

 

3. El Govern espanyol crea el Consell de Desenvolupament Sostenible

El Consell de Desenvolupament Sostenible serà un òrgan de caràcter consultiu i articularà la participació de la societat civil en la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.

El Consell formarà part i complementarà l’estructura de l’Oficina de l’Alt Comissionat per l’Agenda 2030 i aquestes seran algunes de les seves funcions:

 • Assessorar a l’Alta Comissionada, que serà la Presidenta de l’òrgan, en l’elaboració i implementació dels plans i estratègies necessàries pel compliment de l’Agenda 2030.
 • Generar documents d’anàlisi sobre els avenços en l’assoliment dels ODS, entre altres.
 • Contribuir en la divulgació i comunicació de l’Agenda 2030 entre la ciutadania espanyola.
 • Impulsar el diàleg entre tots els agents econòmics, culturals i socials per contribuir en l’assoliment dels ODS.

L’òrgan el formaran 48 persones representants d’empreses, sindicats, universitat, tercer sector, entitats socials, economia social, comunitats autònomes, municipis i alguns experts, i la seva composició serà paritària.

 

4. La Comissió Europea presenta el document de reflexió: “Cap a una Europa Sostenible 2030”

El document de reflexió: “Cap a una Europa Sostenible 2030”, presenta una sèrie d’escenaris sobre com l’U.E. pot liderar la transició cap a la sostenibilitat i avançar en el compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides d’aquí a 2030.

El document té com a finalitat que la sostenibilitat tingui un paper rellevant en el debat del futur d’Europa, detecta una sèrie d’oportunitats i reptes de futur:

 • De l’economia lineal a l’economia circular.
 • Sostenibilitat del sistema alimentari.
 • Energia, edificis i mobilitat sostenible.
 • Transició socialment justa.

A més, inclou uns “activadors essencials”, és a dir, uns factors essencials que ajudaran a potenciar la transició cap a una Europa sostenible d’aquí al 2030, com ara: educació, formació, finances, fiscalitat, responsabilitat social empresarial, entre altres.

 


 

Projectes Destacats Ingeniería Social al mes de mar

 • Verificació Reporting no financer: CCMA / TERSA
 • Auditories sistemes de gestió ètics: Clece, Talher, Ohl Servicios, Ucalsa, Ndavant, BUFF
 • Pla estratègic Hospital Vall Hebron
 • Programa Barcelona Activa assessorament a pimes
 • Memories sostenibilitat: IVI, ATLL, Barcelona Activa..
 • Plans Igualtat: Ajuntament la Bisbal, Ajuntament Bigues i Riells, Llibreries Laie, APAFAC, ASEPAC, Hospital Asil
 • Oficina tècnica seguiment RSC i pla estratègic: Generalitat Catalunya – Portal RSCat; Barcelona Activa, Omplim, Acciona, Ohl Servicios, Romero Polo
 • Oficina tècnica seguiment Igualtat: Llibreries Laie, Fundació APIP-ACAM

 

Sensibilització i Conscienciació en Sostenibilitat

Mare Terra és una expressió comú que s’utilitza a diversos països i regions per fer referència al planeta Terra, i demostra la interdependència entre les persones, la resta d’espècies vives i el planeta que tots habitem.

El dia 22 d’abril és el dia Internacional de la Mare Terra, si ets una empresa i vols celebrar aquest dia, et proposem les següents bones pràctiques:

 • Organitza una jornada de voluntariat corporatiu en col·laboració amb alguna entitat que tingui com a missió la cura de parcs nacionals protegits, espècies en perill d’extinció o del medi ambient en general.
 • Fes una donació a una entitat que es dediqui a tenir cura de parcs naturals protegits, espècies en perill d’extinció o del medi ambient en general.
 • Organitza un taller de sensibilització entre la plantilla sobre la importància de la cura del medi ambient per contribuir al desenvolupament sostenible.
 • Disposes d’una política ambiental? Comunica-la i posa-la en valor!
 • Crea una aliança amb ONGs, universitats, sector públic o altres empreses per realitzar un projecte que ajudi a preservar els boscos, les terres i les espècies en perill d’extinció.
 • Altres mesures que pots dur a terme durant tot l’any són:
  • Porta a terme una gestió sostenible dels recursos naturals que utilitzes en el transcurs de la teva activitat normal.
  • Evita comprar materials que representin un risc per les espècies animals o vegetals.
  • Adquireix productes forestals amb un alt contingut de material reciclat o que procedeixin de residus postconsum.

   

  No et pots perdre

  Taller informatiu gratuït

  Sóc una empresa de més de 50 treballadors/es?
  M’interessa!

  29/04/2019 a las 13h
  Nous requeriments d’Igualtat a les empreses
  Lloc Rambla Catalunya, 78 1r 2a de Barcelona

 

Inscriu-te:

Quiero recibir la newsletter mensual de Ingeniería Social con noticias del sector.

 

Sóc una empresa de més de 250 treballadors/es?
M’interessa!

30/04/2019 a las 13h
Nous requeriments de Reporting No financer, quins indicadors tinc que mesurar que em demanaran a la verificació?
Lloc Rambla Catalunya, 78 1r 2a de Barcelona

Inscriu-te:

Quiero recibir la newsletter mensual de Ingeniería Social con noticias del sector.

Share