memorias de sostenibilidad

Els beneficis de preparar una Memòria de Sostenibilitat

Actua responsablement i fes que la teva organització tingui un paper rellevant en la societat.
Converteix-te en líder del sectorcomunica-ho amb la teva Memòria de Sostenibilitat

Els beneficis de preparar una memòria de sostenibilitat

 • Incrementes una visió transversal sobre la dimensió econòmica, social i ambiental de l´ organització per un desenvolupament sostenible.
 • Gèneres confiança i respecte
 • Obtens un Triple Compte de Resultats: econòmics, ambientals i socials.
 • Redueixes riscos
 • Promous una identitat corporativa i augmentes la reputació,en conseqüència et convierteixes en un referent en el teu sector.
 • Augmenten els ingressos
 • Desenvolupes una avantatge competitiva.
 • Incrementes l’interés a atraure inversos
 • Obtens una eina de diagnosis i inspiració per implementar programes, i+d, nous models de negocio.
 • S’ estableixen fluxos de comunicació entre els diferents estaments de l’ organització i els grups d’ interès.

Els requisits legals de les memòries de sostenibilitat

 • Requisit de la Llei 2/2011, del 4 de març, d’Economia Sostenible. Article 35
 • Directiva 2014/95/UE del Parlament Europeu i del Consell,22 octubre 2014

Qui està obligat a preparar la memòria de sostenibilitat?

 • Societats Mercantils Estatals
 • Mútues Col·laboradores amb la Seguretat Social
 • Entitats Públiques Empresarials adscrites en l’Administració General de l’Estat
 • Empreses que comptin amb un nº mig superior a 500 empleats durant l’exercici
Share