Llei de Transparència: Què és i a qui aplica?

Resulta evident que les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (les TIC), s’ha convertit en unes de les eines imprescindibles en el món actual. A través de les TIC, la societat en general ha experimentat una transformació radical. La digitalització de les dades ofereix la possibilita que la informació sigui cada vegada més accessible i, per tant, més pública.

La Llei s’aplica, a més d’altres subjectes, a determinades entitats que per la seva especial rellevància pública o per la seva condició de perceptors de fons públics, venen obligats a reforçar la transparència de la seva activitat.

En aquest sentit, des d’Ingenieria Social us oferim a totes les entitats obligades per la Llei un informe analitzant el nivell de compliment de la norma i detectant les accions pendents d’implementar. Tanmateix, i una vegada analitzada la situació, us acompanyem en l’adaptació de la vostra pàgina web.

entitats

Si esteu interessats en poder disposar d’aquest assessorament i acompanyament respecte a la Llei de Transparència podeu contactar amb nosaltres a la següent direcció de correu electrònic: marta.cals@ingenieriasocial.es o al telèfon 934 127 079.

pdfdescarregar PDF


Share