Llei climàtica europea: La neutralitat en emissions de GEH pel 2050

La Comissió Europea va presentar la proposició de la “European Climate Law”. La mencionada iniciativa legal pretén prescindir dels combustibles fòssils l’any 2050 i es fixa com a objectiu assolir les emissions amb balanç 0 a meitat de segle.

La Llei Climàtica Europea és un dels elements principals del Pacte Verd Europeu (Green Deal) i tot just aquests dies inicia la tramitació a través del Consell i del Parlament.

El text incorpora com a objectiu legalment vinculant la neutralitat climàtica Europea el 2050, fet que suposa que per aquell any el volum d’emissions de GEH llençades a l’atmosfera de la UE hauran de ser compensades, capturades o neutralitzades mitjançant boscos o altres sistemes o fórmules tecnològiques.

Queda pendent l’establiment d’un objectiu intermedi abans d’arribar a l’any 2050, el qual es revisarà durant els següents mesos. Ara mateix, aquest objectiu intermedi, està fixat en una reducció d’emissions pel 2030 de com a mínim un 50% respecte a les emissions de 1990.

La gran majoria de països europeus estan a favor del text que conté la llei, excepte Polònia, país que encara extreu el seu 80% d’energia provinent de combustibles fòssils.

La Llei serà vinculant pel conjunt de la Unió Europea, però per a cadascun dels països membres de manera individual. Tot i que, la legislació sí que exigirà als Estats membres que formulin i apliquin estratègies d’adaptació al canvi climàtic per reforçar la resiliència i reduir-ne la vulnerabilitat davant dels efectes de la crisi climàtica.

Fonts de consulta: La Vanguardia y Agora RSC

Share