Memorias de Sostenibilidad RSC

Aspectes clau de la llei 11/2018 sobre informació no financera

La Llei 11/2018 en matèria de divulgació d’informació no financera i diversitat és la més completa d’Europa i col·loca al mateix nivell la informació financera i la no financera.

La llei 11/2018 obliga a algunes empreses i altres organitzacions que formulen comptes consolidats, a reportar sobre temes d’informació no financera i diversitat, concretament en les que:

  1. El número mitjà de persones treballadores a les societats del grup durant l’exercici sigui superior a 500 empleats.
  2. Que siguin empreses considerades d’interès públic, d’acord amb la Llei d’auditoria de comptes, o bé que, durant dos exercicis consecutius compleixin dues de les següents circumstàncies:
  • Total de l’actiu consolidat superior a 20 milions d’euros.
  • Xifra anual del negoci consolidat superior a 40 milions d’euros.
  • Número mitjà d’empleados durant l’exercici sigui superior a 250.

L’estat d’informació no financera i diversitat ha d’incloure informació concreta i en profunditat de qüestions dels àmbits ambientalsociallaboraldrets humanscorrupció suborn, entre altres, i s’ha d’elaborar segons un estàndard reconegut, com ara el GRI. Una Memòria de Sostenibilitat o d’RSC s’elabora amb aquests estàndards i recull aquest tipus d’informació.

A més a més, la llei també estableix que cal verificar aquesta informació, seguint un procés de doble verificació o verificació en dues etapes, que pot ser dut a terme per empreses diferents:

  • La primera, més a fons, duta a terme per una empresa especialitzada en informació no financera, s’ha de realitzar 3 mesos després del tancament de l’exercici. En aquesta verificació es certificarà si la Memòria disposa dels indicadors necessaris i mirarà com s’ha recollit la informació en els àmbits ambiental, laboral, social, etc.
  • La segona, duta a terme  per l’auditor de comptes, supervisa que efectivament la informació no financera ha estat recollida, verificada i presentada. Aquesta auditoria s’ha de passar abans de 6 mesos després del tancament de l’exercici.
Share
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.