Plan de Igualdad

La nova normalitat amb perspectiva de gènere

La crisi generada per la Covid-19 ha posat de manifest la importància de les cures i de la corresponsabilitat necessària en aquest àmbit. És responsabilitat de tots i totes treballar-hi perquè la nova normalitat revisi i solucioni les dinàmiques discriminatòries de les que venim

Gaby Lopez

Retenció i captació de talent, un dels beneficis de l’RSC

Talent: especial aptitud intel·lectual, capacitat natural o adquirida per a certes coses.

Aquesta seria la definició que trobem als diccionaris de la paraula “talent”. Si la traslladem a l’àmbit empresarial i al context econòmic i social actual, inclouríem també la flexibilitat i  la capacitat per aprendre noves competències i transferir-les, aconseguint un impacte positiu en l’entorn de l’organització.

Gaby Lopez

Empreses de més de 150 treballadors han de tenir un pla d’igualtat

El passat 7 de març es va complir el termini previst al Reial Decret-Llei 6/2019 per a les empreses de 150 a 250 treballadors, que les obliga a tenir elaborada una Diagnosi i un Pla d’Igualtat, negociats amb els representants dels treballadors, a implementar les accions de millora que es preveuen al Pla i a registrar-lo al Registre Oficial de Plans d’Igualtat.

Gaby Lopez