Programa Voluntari de Compensacions: Avaluació preliminar de projectes

El passat 30 d’abril es van presentar un total de 8 projectes a la fase PIN (Proposta Inicial del Projecte) de la primera convocatòria del Programa Voluntari de Compensació de Gasos d’Efecte Hivernacle de la Oficina Catalana del Canvi Climàtic.

La tipologia de projectes que s’han presentat han estat:

  • 4 projectes de reemplaçament de calderes de calefacció i ACS que utilitzen combustibles fòssil per calderes de biomassa
  • 2 projectes de canvi de vehicles convencionals per vehicles elèctrics que funcionen amb energia renovable
  • 2 projectes de millora del comportament energètic d’edificis (mesures d’eficiència energètica de sistemes d’ACS)

Els 8 PINs presentats han estat avaluats per la Oficina Catalana del Canvi Climàtic junt amb l’Assistència Tècnica del Programa, Ingeniería Social, en base als criteris establerts per la convocatòria. Els 8 projectes presentats han superat aquesta primera fase preliminar d’avaluació.

El següent pas per aquests projectes elegibles és la presentació d’un document de detall del projecte (PDD) on els promotors hauran d’exposar de forma més detallada el projecte a nivell tècnic.

Les entitats disposen d’un mes a partir de l’endemà de la notificació de la resolució per la presentació del document PDD. Aquest termini finalitza el proper 10 de juny de 2016.

Per a més informació sobre el Programa Voluntari de Compensació podeu visitar la seva pàgina fent clic en el següent enllaç.

compensacions copia


Share