LES EMPRESES DE 50 O MÉS PERSONES TREBALLADORES JA NO PODEN CONTRACTAR AMB EL SECTOR PÚBLIC SI NO TENEN UN PLA D’IGUALTAT

Des del passat 1 de gener de 2023, les empreses de 50 o més persones treballadores no poden contractar amb el sector públic si no compten amb un Pla d’Igualtat aprovat i registrat. I les novetats en matèria d‟igualtat no s‟acaben aquí: en el termini màxim de 3 mesos es crearà un Registre de Plans d‟Igualtat al qual hauran de remetre les diferents Administracions públiques els seus plans d‟igualtat.

Gaby Lopez