Author: Gaby Lopez

La nova normalitat amb perspectiva de gènere

La crisi generada per la Covid-19 ha posat de manifest la importància de les cures i de la corresponsabilitat necessària en aquest àmbit. És responsabilitat de tots i totes treballar-hi perquè la nova normalitat revisi i solucioni les dinàmiques discriminatòries de les que venim

Gaby Lopez

La responsabilitat social en les pimes: oportunitats i beneficis

En moltes ocasions hem sentit a dir que la Responsabilitat Social Corporativa (RSC) és un concepte orientat a les grans empreses, i que a les pimes els hi queda gran. Òbviament, les persones que pensen o diuen aquesta afirmació demostren un gran desconeixement del concepte de l’RSC, de les possibilitats de la seva implementació i els beneficis que els hi genera, a les pimes, a la societat i al planeta.

Gaby Lopez

Impacto del teletrabajo en las mujeres

La crisis generada por el COVID-19 ha sacado a la luz las grandes dificultades de conciliación que tienen las familias y que, como consecuencia de los roles sociales adjudicados a mujeres y hombres, sufren en mayor medida las mujeres.

Gaby Lopez

4 idees per a reduir el tabaquisme a l’empresa

La gestió tradicional de les organitzacions de l’àmbit de la Seguretat i la Salut de les persones treballadores, que se centrava a assegurar una correcta prevenció dels riscos laborals vinculats als seus llocs de feina, es troba totalment desfasada.

Gaby Lopez