Anàlisi del Cromoshare de la 5a Setmana RSC

Anàlisi del Cromoshare de la 5a Setmana RSC

La 5a Setmana de la Responsabilitat Social a Catalunya, celebrada a Barcelona del 7 al 12 de juliol, comença a fer balanç d’aquesta darrera edició i un dels primers resultats que ha aportat són les dades del Cromoshare. Aquesta va ser una activitat que es va dur a terme al llarg de la primera jornada de la Setmana amb la inestimable col·laboració del CET Apunts, i que es proposava conèixer i analitzar quines són les àrees de treball prioritàries de l’RSC per part de les empreses, administracions públiques i entitats participants a la Setmana.

En concret van ser dues les qüestions que el Cromoshare va plantejar als assistents a la Setmana: Què necessites per seguir avançant en la responsabilitat social a la teva empresa/organització? i En quina àrea treballa més destacadament l’RS la teva empresa/organització?

respostapregunta1

Pel que fa a la primera pregunta, les empreses exposen com a prioritàries les necessitats d’augmentar la visibilització de les seves actuacions en matèria d’RS (52%), i disposar de més informació i formació en relació a l’RSC (45%). Les administracions públiques, per la seva part, també requereixen prioritàriament augmentar la visibilització de les seves actuacions en matèria d’RS (44%) i disposar de més informació i formació en relació a l’RSC (33%). Mentre que les entitats socials i ONGs donen més importància a organitzar i avançar més en RS (40%) i posteriorment, augmentar la visibilització de les seves actuacions en matèria d’RS (33%).

En relació a la segona qüestió, que té a veure amb quins són els àmbits de l’RSC en els que treballen més destacadament empreses, administracions públiques i entitats socials, els resultats que s’han obtingut mostren també diferències significatives.

L’àmbit de l’RSC més desenvolupat, tant per part d’empreses, administracions públiques i entitats socials és l’àmbit SOCial, amb un percentatge superior al 45% en tots els casos, destacant la importància que se li atorga en el cas de les empreses, donat que aquest percentatge supera el 80%.

respostapregunta2

Entitats socials i administracions públiques desenvolupen de manera similar actuacions en l’àmbit AMBiental (amb uns percentatges de 27% i 20%, respectivament). Mentre que clarament l’àmbit ECOnòmic és el que es troba menys representat i té més varietat, amb un percentatge des del 3% en les empreses fins al 26% en les entitats socials.

Per últim, també es va demanar als assistents quines eren les seves previsions pel que fa a l’àrea de treball de cara al proper any. I les respostes més repetides van ser augmentar els esforços en matèria AMBiental (fins al 52%) i també en l’àmbit ECOnòmic, arribant al 24%, que són els àmbits que es troben menys desenvolupats actualment.

 

Share