Els 4 passos per a minimitzar l’impacte ambiental de la teva organització

Conèixer quin és l’impacte ambiental de la nostra organització i treballar per a la seva minimització beneficia no tan sols a la mateixa organització, sinó també al seu entorn i els grups d’interès. En aquest post t’expliquem com conèixer i minimitzar l’impacte ambiental en l’organització en 4 passos:

1. Conèixer quin és el nostre impacte

Aquest és el primer pas i és el que ens guiarà al llarg de tot el procés, es tracta de conèixer en quins àmbits impactem més. Podem conèixer el nostre impacte a partir de:

 • La realització d’una diagnosi ambiental: ens permet conèixer quins són els impactes més significatius de la nostra organització. En la diagnosi es duu a terme una anàlisi dels diferents aspectes que poden generar impacte ambiental per a avançar en la identificació futures accions que permetin minimitzar-los. Alguns dels aspectes que podem analitzar en aquesta fase són: eficiència energètica, consum de l’aigua, gestió del paper, mobilitat, contractació proveïdors, etc.
 • El càlcul de la petjada de carboni: es tracta de quantificar les emissions de l’organització per a detectar el seu impacte ambiental. Amb aquest càlcul podrem conèixer quin impacte genera més emissió i focalitzar els nostres esforços en aquest àmbit.

2. Identificar quines bones pràctiques ens ajudaran a reduir el nostre impacte

A partir de la selecció d’aspectes que generen més impacte ambiental, podem identificar quines bones pràctiques són les més necessàries a dur a terme en l’organització.

Per exemple, si en la diagnosi hem obtingut que la majoria de l’impacte ambiental és degut al consum energètic, una de les primeres bones pràctiques a implementar en l’organització estaria focalitzada en la contractació d’una comercialitzadora que ens faciliti energia renovable certificada, amb l’objectiu de reduir el nostre impacte ambiental en aquest aspecte.

3. Dur a terme les bones pràctiques i implicar a tota l’organització

Un punt fonamental perquè la gestió ambiental i la disminució de l’impacte ambiental en l’organització sigui un èxit. Podem fomentar diferents accions per a aconseguir una bona implementació de les bones pràctiques i una implicació de tota l’organització:

 • Sensibilització ambiental: és important que totes les persones treballadores i els grups d’interès de l’organització coneguin l’interès de l’empresa per a dur a terme una bona gestió ambiental i una reducció dels seus impactes en l’entorn. En aquest sentit es pot formar a totes les persones treballadores sobre bones pràctiques relacionades amb l’ús eficient de l’energia, la gestió de residus, consum de paper, etc.
 • Tallers: una bona manera de complementar la sensibilització ambiental és dur a terme tallers dinàmics, com la creació d’un grup de treball ambiental, la caracterització de residus o un taller de reparació d’aparells elèctrics.
 • Comunicació: per a conèixer l’avanç en la disminució de l’impacte ambiental de l’organització i continuar implicant tots els grups d’interès en la gestió ambiental, és important dur a terme una bona comunicació interna i externa de totes les accions implementades i el seu resultat.

4. Avançar amb la gestió ambiental en l’organització

Una vegada tenim implementades les accions que ens permeten minimitzar el nostre impacte ambiental podem continuar avançant amb la gestió ambiental mitjançant les següents accions:

 • Implantació de l’estàndard internacional ISO 14001, dirigit a aquelles empreses que vulguin certificar la implantació ambiental i adquirir un compromís amb la protecció del medi ambient i la prevenció de la contaminació
 • Implantació del Reglament EMAS: norma voluntària de la Unió europea, reconeix aquelles organitzacions dels estats membres de la Unió europea que han implementat un sistema de gestió ambiental i es comprometen amb la millora contínua.
 • Ser una organització neutra en carboni, és a dir, aconseguir que l’organització no generi cap impacte en l’entorn mitjançant la implementació de totes les bones pràctiques necessàries. En el cas que no es pugui minimitzar la totalitat de l’impacte mitjançant la implementació de les bones pràctiques, existeix l’opció de compensar la resta de les emissions.

Beneficis d’implementar una bona gestió ambiental en l’empresa

Amb la implementació d’una bona gestió ambiental aconseguirem:

 • Donar resposta a la creixent problemàtica ambiental derivada dels efectes del canvi climàtic.
 • Implantar mesures preventives i correctores que puguin minimitzar els impactes negatius sobre el medi ambient.
 • Satisfer les demandes de les persones consumidores i la resta de grups d’interès, que són cada vegada més exigents amb la responsabilitat mediambiental de les organitzacions
 • Reduir costos relacionats amb el consum d’energia, aigua, matèries emprades, etc.
 • Augmentar la competitivitat en el mercat: La gestió ambiental pot ser un punt diferencial en un procés de contractació privat o públic.
 • Disposar d’una eina de gestió que ajudi a definir objectius i controlar l’impacte de les actuacions de l’empresa
 • Avaluar i millorar el procés de producció: El sistema de gestió ambiental aporta informació rellevant que pot ajudar a millorar i reenfocar els processos de producció o de prestació de serveis.
 • Complir amb la llei i augmentar la possibilitat d’accedir a subvencions:La implantació d’un sistema ambiental permet posar al dia a l’organització respecte al compliment de la normativa vigent i preparar a l’empresa per a la futura legislació.

Defineix i implementa un pla de gestió ambiental per a la teva empresa

Desenvolupar un pla de gestió ambiental remarca la voluntat de l’organització d’avançar en la integració de la RSC en l’estratègia. Implementant un sistema de gestió ambiental, l’empresa estarà contribuint a la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible vinculats a aspectes ambientals i impulsarà el seu compromís amb el desenvolupament sostenible.

A Ingeniería Social, oferim un marc holístic de serveis ambientals:

 • Diagnosi i implementació de bones pràctiques ambientals
 • Projectes de gestió de residus i economia circular
 • Plans d’eficiència energètica
 • Eines de càlcul ambiental
 • Implementació de sistemes ambientals (ISO14001, EMAS, ISO5000)
 • Formació en gestió ambiental a través de nostra AcademiaRSC

Si voleu iniciar o revisar la gestió ambiental de la vostra organització, posar-vos en contacte amb nosaltres i dissenyarem un pla perquè pugueu integrar la sostenibilitat de manera integral en la vostra organització.

Contacte:

Share