(CA) Participa al Concurs ‘Comparteix l’impacte de la teva RSC’