Les pimes (>50 persones) estaran obligades a disposar de plans d’igualtat

El Nou Reial Decret-Llei 6/2019, que va entrar en vigor el 8 de març, amplia significativament el tipus d’empresa que està obligada a disposar de Plans d’Igualtat, entre moltes altres modificacions legislatives. De fet, el nou Decret-Llei conté 7 articles que modifiquen 7 lleis, per intentar incidir de manera més important en la millora de la igualtat entre homes i dones en l’àmbit laboral.

Aquestes modificacions legals suposen noves obligacions per algunes organitzacions en matèria de Plans d’Igualtat. . Les empreses de més de 50 persones treballadores hauran d’elaborar i aplicar un pla d’igualtat obligatòriament. Abans, la obligatorietat estava en plantilles de més de 250 persones.

No obstant això, el Reial Decret-Llei 6/2019 preveu un període transitori per permetre a les empreses adaptar-se i complir la Llei, concretament:

  • 1 any per les empreses de més de 150 i fins a 250 (abans del 7 de març de 2020).
  • 2 anys per les empreses que tinguin més de 100 i fins a 150.
  • 3 anys per les empreses de 50 a 100 persones.

El Decret-Llei inclou indicacions pel que fa a la metodologia d’elaboració del Pla, i fa una major incidència en la participació de la plantilla en la diagnosi inicial. També preu un règim de sancions per a les empreses incomplidores.

Share