Capcalera_Serveis_TSRcast

DIAGNÒSTICS I PLANS TSR

  • Realització de diagnòstics per identificar accions socialment responsables realitzades pels municipis, així com identificar accions de millora.
  • Oferim ajuda i assessorament en la realització de plans estratègics per als municipis en termes de responsabilitat social així com la planificació necessària per poder dur-los a terme.

IMPLEMENTACIÓ DE MESURES RSC ALS TERRITORIS

  • Oferim suport per a la implantació de mesures personalitzades als territoris en base a les diferents necessitats (codis ètics, bon govern, compra pública responsable, diàleg, gestió alternativa de conflictes, plans de seguretat, … ).

COMUNICACIÓ I VISUALITZACIÓ

  • Ajudem a posar en valor i visibilitzar els territoris socialment responsables i als seus agents (ciutadania, empresa, administració, entitats, etc,…) a través de la realització de memòries, comunicats, premis, adhesió a distintius, xares socials, etc…

ADEQÜACIÓ LLEI TRANSPARÈNCIA

  • Analitzem el nivell de compliment de la Llei de Transparència, detectem les accions pendents d’implementar i oferim assessorament per a la seva aplicació.