Capçalera - Com fer-ho

IMAGINA’T

 Captar nous clients i nous mercats, així com fidelitzar clients.
 Gestionar proactivament riscos i amenaces.
 Poder identificar noves oportunitats i diferenciar-vos.
 Millorar el clima laboral i la satisfacció dels treballadors/es.
 Comprometre al personal i reduir l’absentisme. Atreure i retenir el talent.
 Millorar la productivitat.
 Minimitzar els residus, recursos material i costos.
 Interrelacionar-vos amb l’entorn i cercar sinergies.

AMB ELS TREBALLADORS/ES


• Creant condicions de treball segures.
• Fomentant la igualtat d’oportunitats.
• Facilitant la conciliació de la vida personal i laboral.
• Oferint estabilitat laboral i oportunitats de creixement professional.

AMB ELS CLIENTS


• Coneixent el seu grau de satisfacció i fidelitat.
• Garantint la seguretat i la qualitat del producte.

AMB LES EMPRESES PROVEÏDORES


• Incloent criteris de selecció socials, ambientals i de proximitat, a més a més dels econòmics i de qualitat.
• Promovent la compra responsable, contractant empreses d’inserció o centres especials de treball.

AMB LA COMUNITAT


• Col.laborant amb entitats del territori.
• Realitzant voluntariat empresarial.
• Fent marketing social.

AMB EL MEDI AMBIENT


• Optimitzant els consums i gestionant els recursos.
• Reduint, reutilitzant i reciclant.
• Minimitzant emissions.

AMB LA COMPETÈNCIA


• Diferenciant-vos donat valor afegit als vostres productes o serveis.
• Bon govern.
• Sent transparents en la gestió.
• Realitzant informes i memòries anuals.

DEFININT POLÍTIQUES D’RSC


• Fomentant el diàleg amb tots els grups d’interès.
• Millora continua.
• Adaptant-vos al canvi.
• Fomentant la innovació.
• Tenint visió a curt, mig i llarg termini.

AMB L’ADMINISTRACIÓ


• Anant més enllà del compliment de la legislació vigent.
• Col·laborant amb les administracions properes.
• Anticipant-vos a noves legislacions.