RSE

CONSULTORIA, AUDITORIA I FORMACIÓ EN RSC


• Diagnòstics i Plans d’RSC

• Disseny i implementació de sistemes ètics (SGE21 / SA8000 / ISO26000 / Codi Ètic / IQNET RS10)

• Informes i memòries d’RSC Plans d’igualtat i diversitat

• Auditories de compliment del sistema ètic

• Auditories socials a empreses proveïdores

• Etiqueta Responsable

• Voluntariat Corporatiu

• Avaluació impacte de les accions RSC amb grups d’Interès

• Implantació de Sistemes de Gestió Ambiental: ISO 14001, EMAS

• Desenvolupament d’estratègies empresarials de lluita contra el canvi climàtic

• Formació a mida bonificable

• Programa de prevenció de riscos penals: Compliance Corporate

RSE

OFICINA TÈCNICA DE PROJECTES

  Suport en la planificació i la gestió integral de projectes d’iniciativa pública i/o privada que inclou:

• Assistència i suport a departaments corporatius en la definció i posada en marxa de nous programes i serveis.

• Implementació de programes de responsabilitat social, medi ambient.

• Coordinació d’activitats i equips de treball.

• Vinculació de nous aliats estratègics del projecte.

• Interlocució amb actors clau del projecte.

• Suport i dinamització de projectes.

• Control pressupostari.

• Avaluació i redefinició de projectes.

• Organització de sessions de treball internes, jornades obertes.

RSE

TERRITORIS SOCIALMENT RESPONSABLES


• Diagnòstics

• Plans TSR

• Implementació de mesures

• Comunicació i visibilització

• Compliment de la Llei de Transparència