Capcalera_LaNostraRSC

1. SOM UNA EMPRESA D’ECONOMIA COOPERATIVA


Des dels orígens i fundació de l’empresa (1998), hem apostat per una altra manera de fer, constituint la nostra societat com a una empresa d’economia cooperativa (societat anònima laboral), garantint que més d’un 75% de la plantilla és sòcia treballadora, involucrant altament des de l’inici als nostres treballadors en el projecte empresarial.

2. LA NOSTRA ACCIÓ SOCIAL L’ASSOCIACIÓ + RESPONSABLES


Degut al nostre compromís i ganes de difondre l’RSC més enllà de la nostra activitat empresarial, el 2010 vàrem impulsar l’Associació + Responsables, tenint com objectiu la difusió i sensibilització de la Responsabilitat Social i posar en valor l’activitat de les empreses i organitzacions que incorpora l’RSC.

3. ORGANITZADORS DE LA SETMANA DE LA RESPONSABILITAT SOCIAL DE CATALUNYA


Juntament amb l’Associació + Responsables, som els impulsors i organitzadors anuals de la Setmana de la Responsabilitat Social a Catalunya. L’objectiu principal és la conscienciació general envers la responsabilitat social de l’empresa, el consum responsable i el respecte al mediambient, a través de diferents activitats (conferències, fira RSC, voluntariat, portes obertes, cine fòrums, tallers i concerts).

4. 0,7% SOLIDARI


Destinem el 0,7 dels nostres beneficis a donar suport a accions que fomentin la igualtat d’oportunitats entre col·lectius més vulnerables.

5. OFICINA VERDA I RESPONSABLE


El nostre compromís amb el mediambient és ferm. Per això en les nostres oficines treballem per a una utilització responsable dels recursos. Utilitzem bombetes de baix consum, lluminària natural i paper reciclat. A més a més, fem ús de tintes i tòners reciclats i separem i reciclem el plàstic i paper. Traslladem els nostres valors als nostres proveïdors, els quals els seleccionem tenint en compte clàusules ambientals i socials i procurant fomentar la compra responsable, local i inclusiva.

6. DISTINTIU ETIQUETA RESPONSABLE


Hem fet públics els nostres compromisos econòmics, socials i ambientals i la nostra gestió socialment responsable accedint al distintiu Etiqueta Responsable. Obrim les nostres portes per a qui ens vulgui conèixer fomentant en tot moment la transparència i diàleg amb els nostres grups d’interès.

distintiu-resp

7. SOM MEMBRES DE


Ingeniería Social té un ferm compromís intern envers la sostenibilitat i la responsabilitat social. És per això que som membres firmants del Pacte Mundial, el Charter de la Diversitat, Incorpora, Barcelona-Sostenible, Acords Voluntaris, Territoris Responsables i socis de l’Associació +Responsables.

logo_acordsvoluntaris

logo_bsostenible

logo_charterdiversidad

logo_global

logo_incorpora

sello_asociacion

logo_territorisresponsables