Capcalera_Serveis_RSC2

DIAGNÒSTIC I PLANS RSC

 • Oferim ajuda i assessorament en la realització de diagnòstics d’RSC per a poder conèixer i posar en valor aquelles pràctiques socialment responsables que les empreses i organitzacions realitzen, així com identificar opcions de millora.
 • Ajudem a establir el pla estratègic i com implementar l’RSC a les empreses i organitzacions ajudant-los a treure’n el millor valor afegit, alineant l’estratègia RSC amb els objectius empresarials.

etiqueta responsable

 • Ajudem a les empreses i organitzacions a identificar i posar en valor les seves bones pràctiques en responsabilitat social i a reflectir-les en els 10+1 criteris responsables accedint al distintiu Etiqueta Responsable (gratuït per a membres de l’Associació +Responsables).

DISSENY I IMPLEMENTACIÓ DE SISTEMES RSC

 • Per aquelles empreses i organitzacions que vulguin implementar i/o certificar-se en algun dels diferents sistemes de gestió ètics (SGE21, SA8000, ISO26000, efr, IQNet SR10) i ambientals (ISO 14001, EMAS) els ajudem en el disseny i la seva implementació.

MEMORIAS DE SOSTENIBILIDAD E INFORMACIÓN NO FINANCIERA (Según ley 11/2018)

 • Ajudem a complir amb els nous requeriments de la llei 11/2018 d’informació no financera i diversitat.
 • És important fer les coses ben fetes, i també ho és poder comunicar-les. Ajudem a desenvolupar i seguir els indicadors de sostenibilitat i a elaborar els informes i memòries.
 • Tenim experiència en la realització de memòries seguint les recomanacions del GRI i en incorporar conceptes de responsabilitat social en les memòries empresarials.

AUDITORIES INTERNES I EXTERNES

 • Equip d’auditoria qualificat per a la verificació de la certificació de les normes RSC: SA8000 i SGE21 en col.laboració amb les certificadores acreditades a Espanya: SGS i TÜV Rheinland. Auditoria en la cadena d’aprovisionament.

VERIFICACIÓ D’INFORMES D’INFORMACIÓ NO FINANCERA I AUDITORIES SOCIALS

 • Verificació de memòries de sostenibilitat i informació no financera basant-se metodologia GRI i criteris de la nova llei 11/2018

PLANS D’IGUALTAT

 • Assessorament i realització de diagnòstics, plans d’igualtat i la seva implementació, posant en valor les accions realitzades, els indicadors de seguiment i els objectius de millora.
 • Acompanyament en el procés d’inscripció en el registre d’empreses amb plans d’igualtat autonòmics i estatals, sol·licitud del Distintiu d’Igualtat.

VOLUNTARIAT CORPORATIU

 • Acompanyem a les empreses en la realització de diferents activitats de voluntariat corporatiu, assessorant-les sobre les diferents opcions i posant-les en contacte amb les organitzacions que millor s’alineïn amb els objectius empresarials.